Kitaplar

Kitaplar

Günay,B., Ermeni Tehciri İzmit 1914-1920, Kocaeli Üniversitesi Yayını ,Ankara, 2002.

Günay,B.,Ermeni Meselesi ve Tehcir (İzmit Ermenileri ve Tehcir),Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İzmit, 2006.

Günay,B. Paris’te Bir Osmanlı,Seyyid Abdurrahim Muhib Efendinin Paris Sefirliği ve Büyük Sefaretnamesi,İstanbul,2009.

Kitap Editörlüğü

Günay,B., Avrupa’dan Asya’ya Sorunlu Türk Bölgeleri, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul,2005.

Günay,B., SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde  Sosyal,Siyasal ve Ekonomik Değişim, I.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi,18-21 Eylül 2006  Kongre Kitabı,C.I,II,Kocaeli 2007.

Günay,B., Orta Asya Toplumlarında Sosyal,Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, II.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi,Kongre Kitabı, Kocaeli,2009.

Kitapta Bölüm

Günay,B.,“Terörden arındırılmış bir dünya mı terörist ( trös ) leşen güçler mi?”,Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü ,Ed.O. Gökçe,U.Demirkaya, 107-127, Çizgi Kitabevi,  Konya, 2004,

Günay,B.,”Değişen Dünya Denkleminde Sorunlu Türk Bölgeleri ve Çözüm Önerileri”, Avrupa’dan Asya’ya Sorunlu Türk Bölgeleri ,Ed.B.Günay, 21-86, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık,İstanbul,2005.

Günay,B., ”Yeraltı Zengini Yerüstü Fakiri Türkmenistan”,Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları, Ed.Alaeddin Yalçınkaya, 39-56, Bağlam Yayınevi,İstanbul,1998.

Günay,B.,“Kafkasya Jeopolitiği ve Ermenistan”, Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği, Ed.Yrd.Doç.Dr.Gamze Güngörmüş Kona, 259-290, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2005.

Günay,B.,Kınay,Y.,“Cumhuriyet Arşiv Belgelerine Göre Demokrat Partinin Ortadoğu Komutanlığına Karşı İzlediği Politika Üzerine Bir Deneme”, Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler,Ed.Prof.Hasret Çomak, 63-112, Kocaeli,2010.

Günay,B., “Ermeni Meselesi ve Yasa Tasarılarında Metodolojik Sorunlar”, 21.Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi,Ed.Prof.Hasret Çomak , 251-260,Kocaeli, 2010

06/08/2013
652 defa okundu


Balabanağa Mahallesi Kimyager Derviş Paşa Sokak No:16 34134 Beyazıt-İstanbul
Tel:(0212) 455 58 59 | (0212) 455 57 00 (16770) | Fax: (0212) 455 57 62
Mail: avrasya@istanbul.edu.tr
Web: http://avrasya.istanbul.edu.tr