Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Romanları Üzerine Bir İnceleme

 

“Sepetçioğlu, Selçukluların kuruluşundan başlayıp İstanbul’un fethine kadar olan süreci anlatan romanlarda Türk Birliğinin sağlanması hususunda sosyal, kültürel ve tarihsel değerlendirmelerde bulunur.
Romanların isimleri birer sembolün adı olarak karşımıza çıkar. Kilit romanı Anadolu kapılarının Türklere yarım açılışını, Anahtar romanı ise yerleşik hayata geçişinin sembolüdür. Kapı, Konak, Çatı ise Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu tamamlatır. Dünkü Türkiye Dizisi; Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı, Üçler Yediler Kırklar, Bu Atlı Geçide Gider, Geçitteki Ülke, Darağacı, Ebem Kuşaşı, Sabır, Gündönümü isimli on iki romandan oluşur.
Tarihimize ışık tutan olayları romanda zaman unsurları ile ele alıp işlemek okuyucuda tarih bilincini de arttıracaktır.
Romanları sosyal zaman açısından değerlendirirken işlenen dönemin siyasi yönlerini, sosyal hayatın belirgin özelliklerini ortaya koymaya çalışacağız. Sosyal zaman olarak; yaşama şekli, inançlar, gelenek ve görenekler, düşünceler, eğlence şekilleri, alışkanlıklar, yeme içme kültürü, giyim tarzı, yarışmalar, törenler, unvan ve ad verme gibi sosyal hayatın öğelerini değerlendireceğiz….”

 Kitabı Temin Etmek İçin;
 İrfan Yayınevi