Güvenlik Topluluğu olarak Şangay İşbirliği Örgütü

Enstitümüz Araştırma Görevlilerinden Serkan Arıkan “Güvenlik Topluluğu olarak Şangay İşbirliği Örgütü’nün Orta Asya’nın Güvenlik Sorunlarına Etkisi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Tarihten günümüze kadar birçok medeniyete kaynaklık etmiş olan Orta Asya sahip olduğu kritik jeopolitik konumu, küresel aktörlerin ilgisini çeken önemli enerji kaynakları, bölge toplumları için yetersiz su kaynakları, ihtilaflı sınır problemleri ve bunların yanında Rusya ve Çin gibi iki küresel güç ile ortak sınırları paylaşmasından dolayı çatışma ortamının oluşması için çok muhtemel bir bölgedir.

Yakın zamanda muhtemel çatışma alanı olarak düşünülen Orta Asya’da Şangay İşbirliği Örgütü’nün Karl Deutsch’un “Güvenlik Topluluğu” olarak kavramsallaştırdığı şekilde tasarlanabildiği takdirde bölgede istikrarı, güvenliği ve kalkınmayı sağlayacak önemli bir faktör olabileceği tahmin edilmektedir. Elde olan verilerle yapılan çalışmaların sonucunda örgütün “Güvenlik Topluluğu” olarak tasarlanabildiği takdirde, bölgede güvenliği sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğu görülmektedir.