11 Eylül Sonrası ABD

 

Süleyman Şah Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Habibe İlhan, Enstitümüz Yüksek Lisans öğrencilerine seminer dersi bağlamında “11 Eylül Sonrası ABD” başlıklı konferansı gerçekleştirdi.

“11 Eylül Öncesi ve Sonrası” olmak üzere iki bölümden oluşan konferansın birinci bölümünde İlhan; Amerika tarihinin ana hatlarını ve yaşanılan savaşları, Amerika’da sivil toplumun oluşma sebeplerini,  Arabuluculuk (Mediation), Demokrasi Okulları (De Toqueville Modeli) ve Sosyal Sermaye Kaynaklarından bahsetti. İkinci bölümünde ise 11 Eylül sonrası Amerikan Hükümeti’nin yürürlüğe koymuş olduğu terörizmi kesmek ve terörizme karşı koymak için gerekenleri ortaya koyan PATRIOT  Yasasını, etkilerini ve uzantılarına değindi. Yasanın, insanların üzerine müthiş bir polis devletinin çökmesiyle etkisini hissettirmesinden, devletin halkına uyguladığı “Hatırlatma ” politikasına; “Sıfır Noktası” ve “Memorial” olarak terör korkusunun halkın zihinlerinde sürekli canlı tutmaya yönelik yapılan çalışmaları örnekler vererek açıkladı.