Balkan Savaşı Sürecinde Ordu-Siyaset İlişkileri

Enstitü Seminerleri serisinin üçüncü konuşması Enstitümüz konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte Müdür yardımcılarımızdan Yrd. Doç. Dr. Suat Zeyrek “Balkan Savaşı Sürecinde Ordu-Siyaset İlişkileri” başlıklı bildirisinden parçalar sunarak Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde izlenen askeri politika ile yıkılış dönemi ordu yapısı hakkında bilgi verdi.