Osmanlı Millet Sistemi ve Çoğulculuk

Enstitümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Zengin “Enstitü Seminerleri” kapsamında  “Osmanlı Millet Sistemi ve Çoğulculuk” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Eyüp Zengin sunumda Osmanlı Devleti merkezli olarak dünyada millet algısı ve ötekileştirme üzerinde durdu.