Avrasya Coğrafyasında Türk Yunan Politikası

Türkiye ve Yunanistan coğrafi açıdan birbirlerine yakın iki komşu olmanın ötesinde sahip oldukları ortak kültürel ve tarihi mirastan ötürü siyasi ilişkilerinde her zaman sıcak temas içinde bulunan iki toplumdur. Son dönemlerde olumlu yönde gelişen ve değişen bu siyasi atmosfer iki ülke ilişkilerini daha kalıcı ve daha sıcak bir hale getirebilmiştir. Bu nedenle enstitümüz tarafından düzenlenen “Avrasya Coğrafyasında Türk Yunan Politikası” adlı sempozyum her iki ülkenin ortak bir masa etrafında toplanmasını hedefleyen bir misyon da yüklenmiştir. İki ülke ilişkilerinin dışında Avrasya coğrafyası üzerinde ortak fikir birliğine giden bu sempozyumda Türkiye ve Yunanistan’ın yine bu coğrafya üzerindeki büyük güçlerle olan siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkileri ele alınmış ve konunun uzman akademisyenleri tarafından tartışmaya açılmıştır. Her iki ülkenin benzer yaklaşımlar sergilediği ve politik düzeyde fikir birliği oluşturduğu Avrasya Coğrafyası, iki ülke açısından belirlenen ekonomik ve siyasi stratejileri de ortaya koymuştur.