Enstitü  Seminerleri  kapsamında düzenlenen seminerde enstitümüz akademik kadrosundan Okutman Esra Özsüer, Yunan sinemasında 1821 İhtilali’ni konu alan filmler üzerine bir değerlendirme yaparak, bu filmlerdeki Türk ve Yunan imajlarını karşılaştırdı.