Greek Views of Conemporary Turkish Foreign Policy

Atina Üniversitesi öğretim üyesi olan ve şu an Yıldız Teknik Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulunan Konstantinos Gogos, Enstitümüzde Avrasya Konferansları kapsamında “Greek Views of Conemporary Turkish Foreign Policy” başlıklı bir sunum yaptı. Türk dış politikasını ve Avrupa Birliği üyelik sürecini Yunan akademisyenlerin konuyla ilgili eserlerine dayanarak açıklayan Gogos, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.