Avrasya Konferansları kapsamında Enstitümüzü ziyaret eden gazeteci, yazar ve ekonomist Dr. Cemil Ertem, “Önümüzdeki Dönemde Yeni Enerji Koridorları, Yeni İpek Yolu ve Türkiye” başlıklı bir konferans verdi.

Konuşmasına Türkiye’nin son dönemde Avrasya coğrafyası ile yaşadığı entegrasyondan bahsederek başlayan Ertem, bu entegrasyonun tarihsel ve 2008 krizinden sonra da siyasi olmak üzere iki arka planı olduğunu vurguladı. Avrasya coğrafyasında bulunan enerji koridorlarını Kuzey koridor, Orta koridor ve Güney koridor olarak üçe ayıran Ertem, Avrupa Birliği’nin enerji ihtiyacını gideren bu enerji koridorlarının rotalar hakkında bilgi verdi. Ciddi bir enerji ihtiyacı içinde olan Avrupa Birliği’nin Kuzey ülkeleri üzerinden giden ve 1700’lerden itibaren sekteye uğramayan Kuzey koridorun alanının giderek düştüğünü belirten Ertem, Orta koridorun Rusya üzerinden gittiğini, üçüncü olan ve Türkiye’den de geçen Güney koridorun ise Modern İpek Yolu olarak adlandırılabileceğini, buradaki enerji aktarımının boru hatları üzerinden değil taşımacılıkla yürüdüğünü anlattı. Ertem, kişisel öngörüsünün Avrupa’nın ilerleyen dönemlerde bu koridorlardaki enerji taşımacılığının azalmasıyla çok daha ciddi bir enerji sıkıntısı içine düşeceği yönünde olduğunu da söyledi.

Doğu kalkınması kavramından bahseden Ertem, Türkiye’nin ticari ilişkiler yoluyla zaman içinde 20. Yüzyıl’ın başında bıraktığı yerlere geri döndüğünü belirtti. Aynı şekilde gelişmekte olan diğer Doğu ülkelerinde de geçerli olan bu durumun Batı kalkınmasına benzer özellikler göstermekle beraber sömürgecilik içermemesi açısından Batı ülkelerinden ayrıldığını da vurguladı. 2008 krizini ise Batı’nın kapitalizminin dengelenmesi açısından bir dönüm ve dönüşüm noktası olarak gördüğünü söyledi. 2008 krizi Batı’nın elindeki teknolojiyi artık saklamasına imkan bırakmamış ve Batı-Doğu eşitliğini sağlayarak, Doğu coğrafyasındaki ülkelerin de teknolojik açıdan Batı kadar gelişmesine mahal vermiştir diyen Ertem, bütün yüzyılların ilk çeyreğinde olduğu gibi şu anda da çok önemli bir eşikte olduğumuzu belirterek, bu dönemde yaşanan olayların yüzyılın kalanında yaşanacakları belirleyeceğini söyledi.

Ertem, konuşmasını dinleyicilerden gelen soruları cevaplayarak bitirdi.