Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Avrasya Kongresi

Enstitümüzde düzenlenen “Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Avrasya Kongresi” Enstitü Müdür Yardımcımız Doç. Dr. İsmet Biner’in açılış konuşması ile başladı.

Kongrenin ilk oturum uluslararası ilişkiler bağlamında gerçekleştirilirken ikinci oturum ise dil bilimi üzerine yapıldı. İlk oturumunda Alter Kahraman (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) “Lenin Bayrağı Üzerine Araştırma Notları”, Ozan Karaayak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Ukraine and Russia Between the Triangle of Nation Bulding, Religion and Foreign Policy”, Rüştü Kaya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Nationality Policies of the Soviet Regime: Reasons and Outcomes of National Delimitation Policy in Central Asia, ikinci oturumda Rezart Mezani (İstanbul Üniversitesi), “Arnavut Milliyetçiliği Etkileyen FaktörlerÖmer Küçükmehmetoğlu (İstanbul Üniversitesi) Kazan’da 1912 Yılında Yayımlanan Hafız Dîvânı’nın Şerhinde Türkçeyle Anlam Bakımından Ortak Olup Gövde ve Ek Kısmında Ses Değişimine Uğrayan Kelimelerin İncelenmesiNazira Sarsek (İstanbul Üniversitesi) Başkurt, Kazak ve Türk Atasözleri: Ortak Yönleri ve ÖzellikleriSalih Mehmet Arçın (Deniz Harp Okulu) “Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Çalışmaları, Türkiye “Türkçesi – Kırgız Türkçesi Örneği” başlıklı tebliğlerini sundular                

Tebliğlerin sonunda soru cevap bölümüne geçildi. Hatıra fotoğrafı çekimlerinin ve katılım belgelerinin takdimlerinin ardından Kongre sona erdi. Programda sunulan bildirilerin Temmuz ayında enstitü yayınlarımızdan basılması planlanmaktadır.