Namık Kemal’in Eserlerinde Rusya ve Ruslar

Enstitü Seminerleri kapsamında Enstitümüz Öğretim Görevlilerinden Yrd.Doç.Dr. Selahattin Çitçi “Namık Kemal’in Eserlerinde Rusya ve Ruslar” başlıklı seminer verdi. Yrd.Doç.Dr. Selahattin Çitçi sunumunda, Namık Kemal’in hayatı, eserleri ve edebi kimliği hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, şairin Ruslara olan bakış açısına, eserlerinde kullandığı ifadelere ve Ruslara dair izlenimlerinin çocukluğuna kadar dayanan temellerine değindi.