Rusya Devlet Yabancı Literatürler Kütüphanesi’nin Rusya-Türkiye Araştırmalar Merkezi Müdürü (Moskova) Doç.Dr. İlşat Sayetov “Avrasya Konferansları” kapsamında Enstitümüzde “Modern Rusya’da Siyasi Düşünce Akımları” başlıklı konferans verdi.