Yüksek Lisans Öğrencileri Arası Avrasya Çalışmaları Çalıştayı

Enstitümüzde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımları ile “2014 Yılı Yüksek Lisans Öğrencileri Arası Avrasya Çalışmaları Çalıştayı” gerçekleştirildi.

 • Enerji Politikaları
 • Enerji Bağımlılığı Sorunu
 • AB Ve Balkanlar
 • Rusya’nın Balkanlar Ve Kafkaslar Politikası
 • Türk Dünyası Politikaları
 • Avrasyacılık Ve Avrasya Birliği
 • Hazar Politikaları
 • Türk Dış Politikasında Etnik Sorunlar
 • Diaspora Ve Yumuşak Güç Enstrümanları
 • Yumuşak Güç Uygulamaları
 • Ortadoğu Politikaları
 • Ortadoğu’daki Gelişmeler

Yukarıdaki başlıklar altında düzenlenen oturumlarda yüksek lisans öğrencilerinin sunumlarının ardından soru-cevap bölümleri gerçekleştirildi.

ENERJİ POLİTİKALARI
Enerji’de çok boyutluluk nasıl gerçekleştirilebilir? Diyadin Yakut
Türkiye’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulması için öngörüler Huzeyfe Bahçe
Türkiye Azerbaycan enerji birlikteliği: TANAP Hasan Oyar
ENERJİ BAĞIMLILIĞI SORUNU   
Türkiye İran ilişkilerinde Enerji Sungmin Kim
Kazakistan Çin ilişkilerinde Enerji Fatih Günaydın
AB ve BALKANLAR   
AB ilerleme süreci ve AB’nin Balkan ilişkileri Aytan Nadirova
Bosna Hersek Krizi sırasında Almanya’nın politikaları Muhammed Mutlu
Türkiye’nin Kosova ve Bosna Hersek politikalarının mukayeseli analizi
(AKP hükümeti dönemi)
Volkan Dirin
RUSYANIN BALKANLAR VE KAFKASLAR POLİTİKASI  
Rusya’nın Balkan Politikaları ( 1990- 2014) Vedat Arslan
Ukrayna Krizi ve AB (2000- 2009) Haydar Köksay
Osetya Abhazya ve Acaristan sorunlarının Gürcistan İç Politikasına Etkisi Firuze Mammadova
TÜRK DÜNYASI POLİTİKALARI
AKP politikalarında Türk Dünyası Güven Budak
Azerbaycan kimlik oluşumunda Azeri Kimliği Meryem Koçer
Kırgızistan devriminin Kırgız demokrasisine etkileri Murat Döleker
AVRASYACILIK VE AVRASYA BİRLİĞİ
Rus Dış Politikasında yeni açılımlar: Avrasya Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü Mehmet Ali Karadağ
Türk Dış Politikası: Avrasya Birliğine yönelik stratejiler Fatih Dindar
Kültürel Avrasyacılık ve Hakimiyetçi Avrasyacılığın Mukayeseli analizi Mustafa Kocabaş
Türk diasporaları için stratejik öngörü Afet Sadıklı
HAZAR POLİTİKALARI
AKP hükümetleri döneminde Türkiye- Rusya ilişkileri Oktay Ateş
Rus Dış Politikasında Enerji Silahı: GAZPROM Cihad Kasnak
AKP hükümetinin Ermenistan Politikaları Gülnur Er
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ETNİK SORUNLAR
Türkiye Gürcistan ilişkilerinde Ahıska Türkleri İmran Gülenç
Türkiye Çin ilişkilerinde Doğu Türkistan Şaban GÜL
Türk Dış Politikasının Çeçenistan Sorununun Algısı (1990- 2014) İsmail Şafak
DİASPORA VE YUMUŞAK GÜÇ ENTRÜMANLARI
Azerbaycan- İran ilişkileri Dış politika ekseninde Kültür ve Ekonomi Mihriban Ağayeva
Kazakistan’da kimlik oluşumunda Kazak kimliği Reşat Baydil
Türkiye ve Türk Dünyası ilişkilerinde yumuşak güç enstrümanları (neler olabilir, neler olmalı ) Mahmut Avcılar
Türk Dış Politikasında yumuşak güç olarak işadamlarının rolü: Yatırımlar, Yönlendirmeler Emrah Zerem
YUMUŞAK GÜÇ UYGULAMALARI
İsmail Gaspıralı’nın Dilde Fikirde İşte birlik söylemleri ve Türk Konseyi’ne yansımaları Mehmet Yılmaz
Bir Dış politika enstrümanı olarak TİKA İsa Karayiğit
Bir Dış politika enstrümanı olarak TRT Metin Gezen
ORTADOĞU POLİTİKALARI
Özal Dönemi Türk Dünyası Türk Dünyası Politikaları ile
AKP Dönemi Türk Dünyası Politikaları mukayesesi
Cüneyt Yılmaz
Orta Doğu’daki Siyasal İslam Gelişmeleri ve AKP Fergana Mustafayeva
AKP hükümetleri döneminde Türkiye İran ilişkileri Kemal Genççifti
AKP dış politikasında Arap Baharı Orhan İlyasov
ORTADOĞUDAKİ GELİŞMELER
Mısır Devletinin Kuruluşuna kadar Mısır Siyasi Tarihi Yunus Oğuz
Bağımsızlıktan sonra Özal-Türkmenbaşı dönemi Türkiye Türkmenistan İlişkileri Sunay Yılmaz
Türk Dış Politikalarında yumuşak güç olarak Yunus Emre Enstitüleri’nin Balkan uygulamaları Selim Akbaş
Kosova Türklerinin Dünü Bugünü Yarını Kadir Fidan