Nijerya ve Nijer’in Devlet Sistemlerinin Otoriterleşmesinde Askeri Darbelerin Etkisi

 

Enstitü Seminerleri kapsamında Enstitümüz Araştırma Görevlilerinden Muhammed Tandoğan “Nijerya ve Nijer’in Devlet Sistemlerinin Otoriterleşmesinde Askeri Darbelerin Etkisi” Başlıklı Seminerinin Sunumunu Gerçekleşirdi.

Birçoğu askerî darbelerle kurulan ve başlarında da ordu subayların bulunduğu otoriter rejimlerin birçok farklı türü vardır. Afrika ülkelerinde iktidarın kullanımı, örgütlenmesi, toplumla bağlantı kurma yolları, iktidarı destekleyen inanç sistemlerinin mahiyeti ve farklı etnik toplumları içerisinde barındıran “vatandaş”ın oynadığı rol büyük önem arz etmektedir. Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını elde ettikten sonraki süreçte devlet sistemlerini etkileyen en temel etken, askerî darbeler olmuştur. Araş. Gör. Muhammed Tandoğan’ın bu çalışmadaki temel vurgu, Afrika’da bağımsızlık-sonrası mobilize edici otoriter rejimlerin kurdukları tek-parti sistemlerinin, zaman içerisinde ülkede yaşanan askeri darbeler sonucu oluşan askerî bürokratik rejimlerin güdümüne girdiği tezidir. Bu yüzden bu çalışmasında, bağımsızlık-sonrası mobilize edici otoriter rejimler ile bürokratik-askerî otoriter rejimlerin konuyla alakalıyönleri de ele almaktadır. Ayrıca Nijerya ve Nijer’in çağdaş devletleşme süreçlerine etki eden askerî darbeler süreci, geçmişten günümüze uzanan tarihî bir perspektifle ayrı başlıklar altında ele almakta, akabinde müstakil bir başlık altında mukayesesi yapılarak bu ülkelerin sahip oldukları siyasal sistemlerin, bu rejim türlerinin hangi özelliklerini taşıdığı tespit etmeye çalışmıştır. Bilhassa Afrika’daki ülkelerin kaderini olumsuz yönde etkileyen ve karmaşık bir yapıya sahip olan askeri darbe girişimlerinin, bu iki ülkenin rejimlerine olan etkisi irdelemiştir.

Nijerya ve Nijer’in Devlet Sistemlerinin Otoriterleşmesinde Askeri Darbelerin Etkisi