Çin’in Orta Asya Enerji Politikaları

Enstitü Seminerleri kapsamında Enstitümüz Araştırma Görevlilerinden Serkan Arıkan “Çin’in Orta Asya Enerji Politikaları” Başlıklı Makalesinin Sunumunu Gerçekleşirdi.

Sunumunun ilk bölümünde Çin’in genel hatları ile dış politikasının ve Orta Asya’ya yönelik dış politikasının sunumunu yapan Araş. Gör. Serkan Arıkan daha sonra Çin’in enerji alanındaki izlediği politikalarını ve Orta Asya’daki enerji politikalarını analiz etmiştir.

 DSC_0017