EDİTÖR’DEN

İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, kuruluşumuzdan bu güne kadar benimsediği ‘Geniş Avrasya’ perspektifinin tabii bir neticesi olarak, bugünü iyi tahlil edebilmek için bölgenin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve sanatsal tarihinin iyi okunması gerektiğine inanmaktadır. Bu bakış açısıyla Doğu Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kafkasya’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir yelpaze içerisinde Avrasya’yı tanımlayan Enstitümüz, dünyanın sayılı üniversitelerin- den olan İstanbul Üniversitesi’nin, Türkiye’nin ve dünyanın akademik gücünü bu coğrafyada hissettirmeyi temel misyon edinmektedir.

Avrasya coğrafyasına bu misyonla odaklanan Enstitüsümüz, ulusal ve uluslararası bilim camiasında ilk sıralarda yer alan 50’den fazla üniversitenin kendi bünyesinde barındırdığı yerli ve yabancı araştırma merkezleri, düşünce kuruluşu [think tank] ve başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bu kurum- ların ev sahipliğini yapan ülkelerin üst mercileri [Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Güvenlik birimleri] ile temasa geçerek, dergimizin tanıtımı için ilk üç sayısı ile diğer enstitü yayınlarımızı kendilerine bizzat göndermiştir. Bu sürecin güzel bir neticesi olarak Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), başta ABD Kongre Kütüphanesi, Harvard ve Londra Üniversitesi SOAS gibi seçkin kütüphanelerin envanterleri olmak üzere yurtdışındaki 40’ın üzerinde üniversitenin kütüphane taramalarına girmiş bulunmaktadır.

Enstitümüzün gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlar, mey- velerini çok hızlı bir şekilde vermiş; başta Rusya ve Çin olmak üzere Başkurdistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Moğolistan, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Polonya, Güney Kore, Hindistan ve Yunanistan gibi birçok ülkenin üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler ger- çekleştirilmiş, ikili proje ve organizasyonlara imza atmanın, bilim dünyası için büyük bir katkı sağlayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

Disiplinler arası çalışma anlayışıyla kurulan İstanbul Üniversitesi “Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)” dördüncü sayısı ile yayın hayatına hızla devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi’nin en genç dergisi olarak yayın hayatına başlayan, ve başarıyla devam eden AVİD, geçmişten aldığı bilgi ve tecrübe birikimiyle ‘Geniş Avrasya’yı tüm yönleriyle yakalamak ve kucaklamak için canhıraş gayret göstermektedir. Bu bağlamda enstitü bünyesindeki ulusal ve uluslararası etkinliklerine ise aralıksız devam edecektir. Diğer taraftan interdisiplener bir bakış açısı ile ‘Geniş Avrasya’ coğrafyasını dil, tarih, kültür, coğrafya, siyaset, iktisat ve sanat gibi birçok alanda analiz ve değerlendirmeyi; bölge dillerinden (Rusça, Çince, Başkurt Türkçesi, Tatar Türkçesi, Yunanca, Arapça, Farsça, Urduca ve Bulgarca) en az birine hâkim uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan “Avrasya Araştırmaları” lisansüstü programına 2013-2014 Güz yarıyılında başlamış ve ikinci dönem öğrenci alımını da gerçekleştirmiştir. Bu ufku derin akademik perspektifin güzel birer nümunesi olarak gerçekleştirilen “Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Avrasya Kongresi” ve “Türkiye ‘de Okuyan Uluslararası Öğrenciler Çalıştayı” başarıyla tamamlandı ve akademik camiadan büyük ilgi gördü.

“Söz uçar yazı kalır” düsturuyla hareket eden enstitümüz, 2012 yılından bu yana akademik çalışmalarına büyük bir ivme kazandırmış ve İÜ Avrasya Enstitüsü Yayınları’nın altıncısı olan “Başkurt Dili Grameri” başlıklı telif eser- le, çalışmalarını taçlandırmıştır. Zira bu çalışma, sahasıyla alakalı Türkiye’de ilk örnek çalışma niteliğine sahiptir. Bu akademik çalışmanın, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ve Türkoloji bölümlerinde Kuzey-Batı Kıpçak grubu Başkurt dili alanında büyük bir boşluğu dolduracağına inanmaktayız. Bu değerli eseri kaleme alan Enstitümüzün öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmet Biner’e şükranlarımı sunarım.

Avrasya konusunda sözü olan tüm akademisyenlere, ilerleyen akademik çalışmalarımızda buluşma davetimizi cân-ı gönülden yineleriz. Saygılarımla.

Avrasya Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Bekir Günay

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) (Cilt 2, Sayı 2)