Enstitümüz araştırma görevlilerinde M.Sait Türkhan doktora, Duygu Saygın ve Serkan Arıkan yüksek lisans eğitimlerinde başarılı olarak tamamladılar. Araştırma Görevlilerimize akademik hayatlarında başarılar diliyoruz.

 

Mezun Olunan Bölüm Tez Konusu
Araş.Gör M.Sait Türkhan İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı 18. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de Ticaret ve Halep
Araş.Gör. Duygu Saygın İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Bilim Dalı XIX. Yüzyılda Büyükada’nın (Ada-yı Kebir) Sosyal ve Ekonomik Durumu
Araş.Gör Serkan Arıkan İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Türkiye Azerbaycan Enerji Birliklteliğinde TANAP Örneği