TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI
Anadolu yarımadası batı ile doğu arasında eşsiz konumu dolayısı ile asırlardır medeniyetlerin, dinlerin ve dillerin olduğu kadar kültürlerin ve renklerin de birbirine karıştığı, birbiri ile barıştığı bir coğrafya olagelmiştir. Bu coğrafya üzerinde yaşayan insanların kurmuş olduğu siyasi bir örgütlenme olarak Türkiye Cumhuriyeti ise tüm bu farklılıkların uyum içinde yan yana yaşadığı bir devlet olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye özellikle son 30 yılına sığdırdığı sosyo-ekonomik değişimlerin bir devamı olarak 2000’li yıllarda hızlı bir siyasi ve iktisadi dönüşüm gerçekleştirmiş, küresel siyasete ve uluslararası topluma entegrasyonda uzun mesafeler kat etmiştir. Türkiye yaklaşık olarak son 15 yıla denk düşen zaman diliminde bölgesel olduğu kadar küresel politikanın da cazibe merkezi haline gelmiş, farklı kültürlerin kesişme noktası olarak yeniden öne çıkmıştır.

İçinde yaşadığı bölgenin farklılıkları, aykırılıkları olduğu kadar benzerlikleri ve yakınlıklarını da sergilemekle açık bir toplumlar müzesi işlevi gören İstanbul ise kültürlerin geçiş noktasında farklılıkta birliğin cisimleşmesi olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu manada o bölgesinin tüm renklerini kendi içinde barındıran nadide bir mozaik olarak bölge ve dünya barışına hizmet etmektedir.

Etnik çatışmaların, savaşların ve terörün kasıp kavurduğu Avrasya coğrafyasında bir “barış adacığı” işlevi gören Türkiye ve İstanbul, halkların birlikteliğine bir yandan takip etmiş olduğu dış politikası ile katkı sunarken diğer yandan ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında da bölgesinin cazibe merkezi haline gelmiştir. Bir yandan yabancı sermaye ülkemiz ekonomisine hızlı bir akış sağlarken, diğer yandan ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 30 milyonu aşmaktadır.

Son dönemde gerçekleştirdiği hamlelerle uluslararası siyaset alanında kendine özel bir yer açan ve uzun vadeli projeksiyonlara yönelen Türkiye’nin bu yeni vizyonu sadece siyasi ve iktisadi alanla da sınırlı değildir. Türkiye, eğitim alanında yapmış olduğu hamleler ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen kaliteli eğitim arayışlarını kendisine yönlendirme çabaları ile de bu vizyonunu desteklemektedir.

Hızla artan uluslararası öğrencilerinin sayısı 2014 yılı itibari ile 40.000’e ulaşan Türkiye ortak bir kültür ve inanç mirası paylaştığı halklar yanında dünyanın sanayileşmiş ve kalkınmış ülkelerinden de ilgi görmektedir. Kendisine koymuş olduğu küresel vizyonu desteklemekte yükseköğretimin de önemini gören Türkiye bu alanda birbiri ardına önemli projelerle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genç beyinlerine kaliteli eğitim fırsatları sunarak adeta bir eğitim diplomasisi yürütmektedir. Dünyanın en büyük gücü olarak öne çıkan ABD’nin yaklaşık 750.000 uluslararası öğrenci ile liderliği göğüslediği bu yarışta Türkiye’nin de hızla üst basamaklara tırmanması gerekmektedir.

Bu manada Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin memnuniyetinin temin edilmesi, sorunlarının dinlenmesi ve çözümlerin ortaya konulması acil bir ihtiyaç olarak belirmektedir. Bu amaçla İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü olarak Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin bir araya getirilerek sorunlarının masaya yatırılması ve kendi sorunlarına yine kendilerinin çözümler arayacağı bir çalıştay düzenleyerek üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Devlet adamlarımızın ve büyüklerimizin bürokrasi içerisinde görmekte sıkıntı çekebileceği hususları söz konusu öğrencilerle birebir temasa geçerek birey düzeyinde ele almanın hem onlar hem de ülkemizin yükseköğretim politikalarının sürdürülebilirliği adına fayda getireceğine inandık.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Mozaik Uluslararası Öğrenci ve Kültür Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalıştay bizlere Türkiye’de uluslararası öğrenci olmanın ne gibi zorlukları beraberinde getirdiğini yaşayanların ağzından dinleme imkânı tanıdı. Bu çerçevede İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü olarak bu coğrafyanın tüm renklerini bir kez daha bir araya getirerek ülkemizin yeni dönemdeki vizyonuna bilim camiasından da pratik bir destek sağlamış bulunmaktayız.

Elinize almış olduğunuz bu çalışma, ülkemizde yükseköğrenimini sürdüren uluslararası öğrencilerin sosyal hayatta, bürokraside ve eğitim sistemi içinde karşı karşıya kalmış olduğu sıkıntı ve sorunları tespit etmektedir. Aynı zamanda bu sorunları detaylandırarak yaşayanların ağzından okuyucuya ulaştırmaktadır. Son olarak yine öğrencilerin sundukları çözüm önerileri ile bu yönde atılacak adımlara somut bir destek sağlamaktadır. Böylelikle yeni Türkiye vizyonuna hem ulusal hem de uluslararası bir katkıyı kendi içinde barındırmaktadır.

 

İstanbul Üniversitesi

Avrasya Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Bekir GÜNAY

 

 TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI