19 Kasım 2014 Çarşamba günü enstitümüz bünyesinde düzenlenen “Tarihi Petrol Kavgası ve Günümüz Olaylarına Yansıması” isimli konferans öğrenci ve akademisyenlerden büyük ilgi gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Talip Küçükcan’ın ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yükleyen’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi II. Abdülhamid döneminde Irak’ta keşfedilen petrol yatakları hakkında I. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar yapılan girişimlere değinirken; Müdürü Prof. Dr. Talip Küçükcan, Ortadoğu’da enerjinin jeopolitik dağılımı ve bundan kaynaklı çekişmeler üzerinde durdu. Yükleyen ise Ortadoğu’daki son dönem siyasi olayları ve IŞİD’den bahsederek, günümüzde gençleri selefiliğe ve cihad anlayışına yönelten etmenleri dinleyicilere açıkladı. Oturum soru-cevap kısmının ardından sona erdi.