Kazan Federal Üniversitesi Filoloji ve Uluslararası İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Enstitümüzü Ziyaret ettiler. Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmet Biner’in daveti üzerine gelen akademisyenler enstitümüzdeki çalışmalar hakkında bilgi alıp, ortak projeler yapma konusunu görüştüler.

Program çerçevesinde Tatar Dili ve Edebiyatı uzmanları olan misafir akademisyenler Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümde Tatarca ve Başkurtça derslerine katıldılar. Öğrenciler ile buluşmalarında misafir öğretim üyelerinden Abdullah Tukay Tatar Dili ve Kültürlerarası İletişim Bölüm Başkanı, Prof.Dr. Alfiya Yusupova Tatarca/Tatar Türkçesinde, Tataristan, Tatarlar ve Tatar dili hakkında öğrencilere bilgi verdi. Ayrıca Prof.Dr Gulsat Galiullina ise “TATARİCA” (http://tatarica.kpfu.ru) adında ki uluslararası dergi hakkında bilgi vererek öğrencilerden makale yazmalarını istedi. Prof.Dr Iskender Giylacev  ise Tatar Edebiyatından Türkçeye çevrilen eserleri, Doç. Dr. Tahir Giylecev iseTürk Edebiyatından Tatarca’ya çevrilen eserlerden bahsetti. Son olarak Doc.Dr. Zoya Kirillova’da Ana Dili  ( htt//anatele.ef.com ) diye Tatarca öğrenme sitesini anlattı. Programın sonunda Prof.Dr.İsmet Biner Hocamız misafir akademisyenlere “Başkurt Dili Grameri” kitabını hediye etti.

Akademisyenlerin yaptığı ziyaret Kazan Federal Üniversitesi internet sayfasında yayınlandı.