Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmet Biner Kazan Federal Üniversitesi Filoloji ve Uluslararası İletişim Enstitüsü tarafından düzenlenen V. Rusya Dilleri ve Orta Asya Dillerinin Yabancı Dil Olarak Öğrenimi ve Öğretimi başlıklı konferansta “TÜRKİYE’DE BAŞKURT DİLİ ÖĞRETİMİ başlıklı bildirisi ile katıldı.

Türkiye, Finlandiya, Kazakistan, Küba, Almanya, İran, Başkurdistan, Çuvaşistan, Yakutistan Cumhuriyetleri ile Moskova, Sankpetersburg, Yekaterinburg Eyaletlerinden akademisyenlerin katıldığı konferansta Moskova Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretimi Kürsü Başkanı Prof.Dr. Tatyana KORTAVA ve Sankpetersburg Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tatyana POPOVA ile üniversitemiz iş birlikteliklerinin arttırılması konusunda görüşüldü. Konferansta ayrıca Kazan Federal Üniversitesi Filoloji ve Uluslararası İletişim Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimi yapılması hakkında görüşme yapıldı. Konferansta ayrıca Kazan Federal Üniversitesi Filoloji ve Uluslarası İletişim Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. R. ZAMALETDİNOV  ile Türkiye’de Çağdaş Türk Lehçelerinin Öğretimi hakkında ortak çalıştay  yapılması konusunda görüşme gerçekleştirildi. Konferans sonrasında Sayın BİNER Tataristan Cumhuriyeti Devlet Televizyonunda İstanbul Üniversitesi ve Avrasya Enstitüsünün çalışmaları hakkında röportaj verdi.