İ.Ü. Avrasya Enstitüsü, ve Dünya Kırım Türkleri Kültür ve İktisadî İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen; Kadim Stratejiler Encümeni Merkezi (KASEM), Dersaadet Kültür Platformu, Türkiye Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından desteklenen “Devletlerarası Kırım’dan Göçler Kongresi I” 3-4 Mart 2015 tarihlerinde Enstitümüz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. 6 ülkeden 30’a yakın akademisyen ve araştırmacının katıldığı program Kırım’dan Anadolu’nun çeşitli bölgelerine gerçekleşen göçleri bütün yönleriyle ele almıştır.