Ders Kodu AVAR 7055
Ders İsmi Post-Sosyalist Ülkelerde Anayasal Değişimler (Prof. Dr. Eyüp Zengin)
Dersin İçeriği:

Bu ders kapsamında Bağımsız Devletler Topluluğunu oluşturan devletler ile Baltık Cumhuriyetlerinin Anayasal yapıları üzende durulacaktır. Dersin Teorik Konu Başlıkları: Sovyetler Birliği Anayasal Sistemi: Marksist ve Sosyalist Devlet Sistemi, Sovyetler Birliği Deneyimi, Sistemin Genel Özellikleri, Sistemin Çözülme Sürecine Girmesi, Sovyetler Birliği Sonrası Anayasa Yapım Süreci, Kafkasya Ülkeleri Anayasaları ve Genel Özellikleri, Orta Asya Ülkeleri Anayasaları ve Genel Özellikleri, Baltık Ülkeleri Anayasaları ve Genel Özellikleri, Moldova ve Ukrayna Anayasaları ve Genel Özellikleri, Rusya Federasyonu Anayasası ve Genel Özellikleri, Yeni Anayasaların Temel Özellikleri: Devletin Temel Organları; Yasama, Yürütme, Yargı, Devletin Şekli ve Niteliği,  Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler