Ders Kodu AVAR 7058
Ders İsmi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Sorunları Açısından Kafkasya Ve Hazar Bölgeleri (Prof. Dr. Eyüp Zengin)
Dersin İçeriği:

Türkiye’nin yakın bölgesinde bulunan Kafkasya ve Hazar, sahip oldukları yer altı ve yerüstü kaynaklarıyla önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadırlar. Bu ders kapsamında bölgede ortaya çıkan, yaşanan ve yaşanmakta olan çevre sorunlarının bölge ülkeleri ve insanları üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. Dersin haftalık konu başlıkları şöyledir: Çevre Sorunlarının Küresel ve Bölgesel Özellikleri, Kafkasya’nın Coğrafi özellikleri, Hazar’ın Coğrafi Özellikleri, Kafkasya’da Çevresel Değerler: Toprak Kaynakları, Kirliliği ve Çevresel Sorunlar, Su Kaynakları, Kirliği ve Çevresel Sorunlar: Hava Kirliği ve Çevresel Sorunlar, Hazar’da Çevre Sorunları, Hazar’da Enerji Üretimi ve Çevre Sorunları, Hazar’da Sahil Kirliliği, Kafkasya’da Çevre Sorunlarının Önlenmesi İçin İşbirliği Çalışmaları, Hazar’da Çevre Sorunlarının Önlenmesi İçin İşbirliği Çalışmaları, Uluslararası Çevre Politikaları, Uluslararası Çevre Hukuku