Ders Kodu AVAR 7026
Ders İsmi Rus Modernleşmesi (Doç. Dr. Fatih Özbay)
Dersin İçeriği:

Bu ders kapsamında Rusya’nın modernleşme sürecinde yaşadığı aşamalar incelenmektedir. Rus modernleşmesinin Rusya’nın askeri, dini, eğitim, sosyal hayat ve devlet yapısı gibi alanlardaki etkileri değerlendirilmektedir. Rus modernleşmesi ile Osmanlı, Japon vb modernleşme çabaları karşılaştırılmaktadır. Temel olarak Rus modernleşmesi tarihi Çarlık Dönemi, Sovyet Dönemi ve Rusya Federasyonu dönemi olarak üç farklı dönemde ele alınmaktadır.