Ders Kodu AVAR 7029
Ders İsmi SEMİNER (zorunlu ders) (Yrd. Doç. Dr. Suat Zeyrek)
Dersin İçeriği:

Seminer dersi öğrencilerin Yüksek lisans tezine hazırlık aşamasıdır.Dönem boyunca her öğrenci en az bir kitap tanıtımı yapacaktır. Yine bilimsel araştırma yöntemleri ışığında kendilerinin tespit ettiği bir sorunsalın ortaya konulup, değişik kaynakların kullanılarak en az birer makale hazırlayacaklardır. Her bir öğrenci hazırladığı makaleleri sunum haline getirilip sınıfta ders ortamında müzakere edeceklerdir.