Ders Kodu AVAR 7020
Ders İsmi Karadağ Tarihi (Doç. Dr. Uğur Özcan)
Dersin İçeriği:

Karadağ’ın coğrafi konumu, tarihteki yeri ve Osmanlı Devleti hakimiyetindeki statüsü ele alınacaktır. Karadağ isyanlarının nedenleri ve sonuçları, Hersek İsyanının çıkışı ve 1876 yılında Karadağ- Sırp ittifakının oluşması derste işlenecek önemli konular arasındadır. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşının çıkışı ve bu savaşta Karadağ’ın oynadığı rol, Balkan Milletlerinin tutumu ve 1877 Berlin Antlaşmasıyla Karadağ- Osmanlı diplomatik ilişkilerinin resmen başlaması çeşitli kitap, makale ve arşiv belgeleri ışığında anlatılacaktır. Karadağ modernleşmesi sosyo-kültürel yapısı, dış politikası ve diğer ülkelerle ilişkilerine dair önemli bilgilerin paylaşılacağı derste ayrıca II. Abdülhamid ve Prens Nikola’nın Karadağ-Osmanlı ilişkilerinde oynadığı role de yer verilecektir. Son olarak Osmanlı-Karadağ diplomatik ilişkilerinin Balkan savaşlarıyla sona erişi işlenerek ders tamamlanmış olacaktır.