Ders Kodu AVAR 7018
Ders İsmi İdeolojiler ve Demokrasi (Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ural)
Dersin İçeriği:

Siyasal İktidar Ve Devlet, Tarihsel Süreç Ve Demokrasi, Günümüzde Demokrasi Ve Dayandığı İlkeler, Demokrasi Modelleri, İdeolojiler Ve Demokrasi: Liberalizm Ve Demokrasi, Muhafazakarlık Ve Demokrasi, Marksizm Ve Demokrasi, Sosyalizm Ve Demokrasi, Sosyal Demokrasi Ve Demokrasi, Milliyetçilik Ve Demokrasi, Faşizm Ve Demokrasi, Feminizm Ve Demokrasi, Anarşizm Ve Demokrasi, Ekolojizm (Yeşil Siyaset) Ve Demokrasi, Politik İslam Ve Demokrasi