Ders Kodu AVAR 7008
Ders İsmi Balkanlarda Savaş ve Diplomasi (Doç. Dr. Uğur Özcan)
Dersin İçeriği:

Osmanlı Dönemi Balkan tarihinin ele alınacağı derste bölgede yaşanılan savaşlar ve diplomasi faaliyetleri geniş yer bulacaktır. Özellikle Fransız İhtilali’nden sonra Balkanlarda gelişen milliyetçi akımların etkisiyle oluşan devletlerle Osmanlı Devleti’nin diplomatik temasları, karşılıklı gönderilen elçiler ve faaliyetleri, Büyük Güçlerle bölge merkezli yapılan temaslar ve Devletlerin politikalarına yer verilecektir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki düzenlemeleri, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Avusturya’nın 18. asırdan itibaren Balkanlar üzerindeki politikaları, Fransız Devrimi sonrası Balkanlardaki siyasi gelişmeler ve Viyana Kongresi sonrası oluşan yeni diplomasi anlayışlarının, Balkanlara yansıması dersin içeriğini oluşturacaktır.