Ders Kodu AVAR 7061
Ders İsmi Osmanlıca Metin Tahlilleri (Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çitçi)
Dersin İçeriği:

Tanzimat’tan Cumhuriyete kadar olan dönemdeki edebî ve kültürel metinler (şiir, nesir) okunup tahlilleri yapılacak. Eser ile devir ve yazar arasındaki ilişki ortaya çıkarılacak. Osmanlıca metinleri akıcı bir şekilde okumayı ve bugün Türkçede kullanılmayan eski Türkçe kelime, ifade ve deyimleri öğrenir. Türk dilinin, şiir ve nesir eserlerinin dili ve üslubu hakkında malumat sahibi olur.