Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Rum Cemaati ve Apoyevmatini Gazetesi

 

Enstitümüz okutmanlarından Esra Özsüer’in son kitabı “Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Rum Cemaati ve Apoyevmatini Gazetesi”, Eylül ayı içinde Yüklem Yayınları’ndan çıkmıştır. İlgilenenler için eserin içeriği aşağıdaki gibidir.

İÇİNDEKİLER

Takdim…………………………………………………………………………………………. 10

Önsöz………………………………………………………………………………………….. 12

GİRİŞ…………………………………………………………………………………………. 15

Avrupa’da Azınlık Kavramının Doğuşu……………………………………………. 15

A. Azınlık Kavramının Oluşumu………………………………………………… 17

B. Osmanlı’da Azınlık Kavramı………………………………………………….. 18

C. Türkiye’de Azınlık Kavramı…………………………………………………… 19

D. Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Rum Azınlığı…………………… 20

E. Rum Azınlığı Hakkında Genel Bilgi………………………………………… 23

I. BÖLÜM………………………………………………………………………………….. 25

Türkiye’de Rum Basınının Doğuşu………………………………………………….. 25

1. Osmanlı Devleti’nde Rum Basınının Genel Özellikleri…………………….. 26

2. Cumhuriyet Döneminde Rum Basınının Genel Özellikleri……………….. 28

3. Rumca Gazete ve Dergi Yayınlayanlarının Sahip Olması

Gereken Nitelikler……………………………………………………………………… 29

4. Kadın Gazete Sahipleri………………………………………………………………… 29

5. Gazete Sahiplerinin Meslekleri…………………………………………………….. 29

6. Rumca Gazete Yayınlayanların Dini ve Milleti……………………………….. 30

7. Rumca Gazete Yayınlayanların Vatandaşlıkları………………………………. 30

8. Rumca Gazete ve Dergilerin Alanları…………………………………………….. 30

9. Osmanlı Devleti Döneminde Yayınlanan Rumca Gazete ve Dergiler…. 31

10. Cumhuriyet Döneminde Yayınlanan Rumca Gazete ve Dergiler……….. 54

A. 1950li Yıllarda Türkiye’de Genel Basın Anlayışı……………………… 59

1. Demokrat Parti Döneminin Türk Yunan İlişkileri

Doğrultusunda Basın Anlayışı…………………………………………… 61

2. 1950–1954 Yılları Arasında Demokrat Parti Döneminin

Rum Basını Üzerindeki Etkileri………………………………………….. 63

B. Rum Basınında Apoyevmatini Gazetesinin Genel Künyesi…………. 64

C. 1925 Yılından Günümüze Apoyevmatini Gazetesinin

Gelişim Süreci……………………………………………………………………… 67

 

II. BÖLÜM………………………………………………………………………………… 69

Apoyevmatini Gazetesinde Yayınlanan Sosyal İçerikli Haberler…………… 69

A. Apoyevmatini Gazetesinde Yer Alan Kilise Haberleri……………….. 69

1. Bölgelere Göre İstanbul’da Bulunan Kiliseler…………………………………. 71

a.   Taksim Bölgesi’nde Bulunan Rum Ortodoks Kiliseleri…………….. 71

b.   Kurtuluş Bölgesi’nde Bulunan Rum Ortodoks Kiliseleri…………… 71

c.   Boğaz Bölgesi’nde Bulunan Rum Ortodoks Kiliseleri………………. 72

d.   Koca Mustafa Paşa Bölgesi’nde Bulunan Rum Ortodoks

Kiliseleri…………………………………………………………………………….. 74

e.   Fener-Haliç Bölgesi’nde Bulunan Rum Ortodoks Kiliseleri………. 75

f.   Kadıköy Metropolisine Bağlı Rum Ortodoks Kiliseleri……………… 77

g.   Alt Boğaz Bölgesi Metropolisine Bağlı Rum Ortodoks

Kiliseleri…………………………………………………………………………….. 79

h.   Adalar Metropolisine Bağlı Rum Ortodoks Kiliseleri……………….. 80

i.    Gökçeada ve Bozcaada Metropolisine Bağlı Rum

Ortodoks Kiliseleri………………………………………………………………. 81

2. 1950 Yılında Aktif Olan Patrikhane’ye Bağlı Rum Ortodoks

Manastırları……………………………………………………………………………….. 83

3. 1950 Yılında Aktif Olan İstanbul’da Kiliselere Bağlı Rum

Ortodoks Mezarlıkları…………………………………………………………………. 84

4. 1950 Yılında Aktif Olan İstanbul’da Bulunan Rum Ortodoks

Ayazmaları………………………………………………………………………………… 85

B. Apoyevmatini Gazetesinde Yer Alan Tüm Dini Kimlikli

Rum Cemaatleri ve Dernekleriyle İlgili Haberler………………………. 87

1. Apoyevmatini Gazetesinde Yer Alan İstanbul’daki Rum

Cemaatleri İle İlgili Haberler………………………………………………………… 88

 1. 1950–1954 Yılları Arasında Apoyevmatini Gazetesine

İlan Veren İstanbul’daki Rum Cemaatleri……………………………….. 89

 1. 1950-1954 Yılları Arasında Apoyevmatini Gazetesine İlan

Veren Rum Ortadoks Kiliseleri ve Bağlı Oldukları Cemaatler……. 96

2. Apoyevmatini Gazetesinde Yer Alan Rum Fukaraperver

Cemiyetleri İle İlgili Haberler……………………………………………………….. 98

 1. 1950–1954 Yılları Arasında Apoyevmatini Gazetesine

İlan Veren İstanbul’daki Rum Fukaraperver Cemiyetleri…………… 99

3. Apoyevmatini Gazetesinde Yer Alan İstanbuldaki Rum Kültür

Dernekleri İle İlgili Haberler………………………………………………………… 104

 

 1. 1950–1954 Yılları Arasında Apoyevmatini Gazetesine

İlan Veren İstanbul’daki Rum Kültür Dernekleri……………………… 106

4. Apoyevmatini Gazetesinde Yer Alan İstanbul’daki Rum Aşevleri…….. 109

 1. 1950–1954 Yılları Arasında Apoyevmatini Gazetesine

İlan Veren Rum Aşevleri……………………………………………………… 110

III. BÖLÜM………………………………………………………………………………. 113

A. Apoyevmatini Gazetesinde Yer Alan Rum Okullarıyla

İlgili Olan Haberler……………………………………………………………… 113

 1. 1950–1954 Yılları Arasında Apoyevmatini Gazetesine

İlan Veren Rum Okulları………………………………………………………. 114

1. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Rum Okullarının

Genel Durumu…………………………………………………………………………… 118

2. Lozan Antlaşmasıyla Azınlık Okullarına Getirilen Düzenlemeler………. 119

3. Lozan Antlaşması Sonrasında Azınlık Okullarının Genel Durumu……. 120

 1. Okulların Dini Simgelerden Arındırılması………………………………. 121
 2. Kitaplardaki İçerikle İlgili Hususların Belirlenmesi…………………… 121
 3. Okulların Uyması Gereken Kuralların ve Standartların

Belirtilmesi…………………………………………………………………………. 121

 1. Öğretmenlerle İlgili Hususların ve Görevlerin Belirtilmesi………… 122
 2. Öğretmen ve Müdür Atamalarının Belirlenmesi……………………….. 122
 3. Azınlık Okulları Vakıflarının Durumunun Belirlenmesi……………. 123
 4. Azınlık Okullarındaki Öğrencilerle İlgili Hükümlerin

Belirlenmesi……………………………………………………………………….. 123

 1. Azınlık Okullarındaki Bayram ve Genel Tatillerle İlgili

Hükümlerin Belirlenmesi……………………………………………………… 123

 1. Azınlık Okullarındaki Finansal Desteğin Belirlenmesi………………. 124

4. İstanbul’da Bulunan İlk ve Orta Dereceli Rum Azınlık Okulları……….. 125

IV. BÖLÜM……………………………………………………………………………….. 129

Apoyevmatini Gazetesinde Toplum Haberleri…………………………………….. 129

 1. Toplumsal Haberler………………………………………………………………… 129
 1. Kutlama Yapanlar – Yapmayanlar………………………………………….. 129
 2. Dilek ve Temenniler…………………………………………………………….. 130
 3. Nişan Atma………………………………………………………………………… 131
 4. Nişanlananlar ve Evlenenler………………………………………………….. 131
 5. Varanlar – Gidenler……………………………………………………………… 132
 6. Bilim Dünyası…………………………………………………………………….. 133
 7. Bağış…………………………………………………………………………………. 134
 8. Mevlit………………………………………………………………………………… 135
 9. Vaftiz………………………………………………………………………………… 136
 10. Basın Dünyası…………………………………………………………………….. 137
 11. Açıklama……………………………………………………………………………. 137
 12. İstifa………………………………………………………………………………….. 138
 13. Adres Değişikliği………………………………………………………………… 138
 14. Başsağlığı…………………………………………………………………………… 139
 15. Yas – Matem………………………………………………………………………. 139
 16. Teşekkür……………………………………………………………………………. 139
 17. Tiyatro……………………………………………………………………………….. 140
 1. Konser – Müzikal………………………………………………………………… 141
 2. Bildiri………………………………………………………………………………… 141
 3. Konferans…………………………………………………………………………… 142
 1. İstanbul Haberleri…………………………………………………………………… 142
 2. Kaza Haberleri……………………………………………………………………….. 156
 3. İlanlar ve Reklâmlar………………………………………………………………… 167
 1. Apoyevmatini Gazetesinde Yer Alan Resimli İlanlar………………… 171
 1. Ölüm İlanları………………………………………………………………………….. 173
 2. Radyo Program Listeleri………………………………………………………….. 174
 3. Spor Haberleri……………………………………………………………………….. 177
 4. Sto Ftero……………………………………………………………………………….. 178
 5. Herşeyden Herkese…………………………………………………………………. 180
 6. Arkası Yarın………………………………………………………………………….. 182
 1. 1950–1954 Yılları Arasında Apoyevmatini Gazetesinde

Yayınlanan Arkası Yarın Hikâyeleri………………………………………. 182

 1. 1951 Yılında Apoyevmatini Gazetesinde Yayınlanan Bir

Arkası Yarın Hikâyesinin Özeti…………………………………………….. 183

 1. Siyasi İçerikli Haberler……………………………………………………………. 185

Sonuç…………………………………………………………………………………………… 189

Kaynakça……………………………………………………………………………………… 192