Öğrenci İşleri

ÖĞRENCİ BÜROSU ŞEFİ

 Oya ULUKIR

Direkt Numara : 0 (212) 440 19 71

0212 440 00 00 /14242

Öğrenci İşleri Bürosu Fax : 0 (212) 440 19 70 /14222

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Bilim Dalı
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 • Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı

 

 

Vedat BEKTAŞ

0212 440 00 00 /14236

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 1. Özel Hukuk Anabilim Dalı
 2. Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 3. Mali Hukuk Anabilim Dalı

 

Aysen UZUNBOY

0212 440 00 00 /14212

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
 2. Gazetecilik Anabilim Dalı
 3. Radyo Tv Sinema Anabilim Dalı

 

Emine NAZLI 

0212 440 00 00 /14213

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 1. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
 2. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 3. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
 4. Avrupa Birliği Anabilim Dalı

 

Ramazan BİLGEN 

0212 440 00 00 /14228

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı
 • Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
 • Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı
 • Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı
 • İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
 • Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
 • İlköğretim Anabilim Dalı
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
 • Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Özel Eğitim Anabilim Dalı
 • Üstün Zekalılar Eğitimi Bilim Dalı
 • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
 • Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Anabilim Dalı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Felsefe Grubu Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Beden Eğitimi Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı
 • İspanyol Dili Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Halkla İlişkiler Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Radyo ve Tv Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Gazetecilik Öğretmenliği Bilim Dalı
 • Müzikoloji Anabilim Dalı
 • Müzik Anasanat Dalı
 • Piyano Sanat Dalı (Piyano)
 • Yaylı Çalgılar Sanat Dalı
 • Kompozisyon Sanat Dalı
 • Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı
 • Sahne Sanatları Anasanat Dalı
 • Opera Sanat Dalı
 • Bale Sanat Dalı
 • Tiyatro Sanat Dalı

 

Selver ADIGÜZELMAN 

0212 440 00 00 /10738

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • Sermaye Piyasası Uzmanlığı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Bankacılık İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Radyo Tv Sinema İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Gazetecilik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Uluslararası İşletmecilik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Kariyer Danışmanlığı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Ekonomisi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Tedarik Zinciri Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Yükseköğretim Planlaması İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Uluslararası İlişkiler İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Siyaset Bilimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
 • Sermaye Piyasası Uzmanlığı Uzaktan Eğitim (Tezsiz)
 • Finansal Ekonometri Uzaktan Eğitim (Tezli)
 • Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi (Tezli)
 • Uluslararası İşletmecilik Uzaktan Eğitim (Tezsiz)
 • Müze Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Jale GÜL

0212 440 00 00 /14211

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı
 • Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
 • Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetimi Bilim Dalı
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı
 • Kadın Çalışmaları Bilim Dalı
 • Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı
 • Sosyal Yapı- Sosyal Değişme Bilim Dalı
 • Müze Yönetimi Bilim Dalı
 • Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Bilim Dalı
 • Yükseköğretim Planlaması Bilim Dalı
 • Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Bilim Dalı

 

Kader ALTUNDAĞ

0212 440 00 00 /14214

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • İktisat Anabilim Dalı
 • İktisat Teorisi Bilim Dalı
 • İktisat Politikası Bilim Dalı
 • İktisat Tarihi Bilim Dalı
 • Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı
 • İngilizce İktisat Anabilim Dalı
 • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 

Gül BÖLÜKBAŞI

0212 440 00 00 /14227

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
 • Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı
 • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı
 • İşletme Anabilim Dalı (İktisat)
 • Maliye Anabilim Dalı
 • Maliye Bilim Dalı
 • Mali Hukuk Bilim Dalı
 • Ekonometri Anabilim Dalı

 

Necdet ERGÜN

0212 440 00 00 /14227 /14219

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • İşletme Anabilim Dalı
 • Finans Bilim Dalı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı
 • İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı

 

Fatma ÇELEBİ

0212 440 00 00 /14221

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • İşletme Anabilim Dalı
 • Muhasebe Bilim Dalı
 • Örgütsel Davranış Bilim Dalı
 • Pazarlama Bilim Dalı
 • Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
 • Üretim Bilim Dalı

 

Engin GARİP

0212 440 00 00 /14231

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Eski Türk Dili Bilim Dalı
 • Yeni Türk Dili Bilim Dalı
 • Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
 • Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı
 • Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
 • Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı
 • Koruma, Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı
 • Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Bilim Dalı
 • Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı
 • Antropoloji Anabilim Dalı
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

 

Yasemin KALAYCI

0212 440 00 00 /14248

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • Tarih Anabilim Dalı
 • Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı
 • Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı
 • Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı
 • Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
 • Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
 • Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi Bilim Dalı
 • Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı
 • Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Hititoloji Bilim Dalı
 • Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Psikoloji Anabilim Dalı
 • Uygulamalı Psikoloji Bilim Dalı
 • Sosyoloji Anabilim Dalı
 • Felsefe Anabilim Dalı
 • Bilim Tarihi Anabilim Dalı

 

Murat ŞENER

0212 440 00 00 /14234

SORUMLU OLDUĞU PROGRAMLAR

 • Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
 • Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
 • Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
 • Çeviribilim Anabilim Dalı
 • Coğrafya Anabilim Dalı
 • Arkeoloji Anabilim Dalı
 • Klasik Arkeoloji Bilim Dalı
 • Prehistorya Bilim Dalı
 • Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Bilim Dalı

 

Gülay KISAKESEN

0212 440 00 00 /14248

ÖĞRENCİ BÜROSU DANIŞMAÖĞRENCİ BÜROSU DANIŞMA

Bülent ÖĞREDEN 0212 440 00 00 /14226

Sevtap Dönkal BOZDOĞAN 0212 440 00 00 /14226

SORUMLU OLDUĞU İŞLER

 • Mezuniyet işlemleri
 • Diplomalar

 

Tugay GÜN

0212 440 00 00 /10158

SORUMLU OLDUĞU İŞLER

 • Mezuniyet işlemleri
 • Diplomalar

 

Özdemir IŞIK

0212 440 00 00 /10158

HİZMETLİ

İsmail KIRAN

0212 440 00 00 / 14218