KONFERANSLAR

Avrasya eksenli olarak ekonomik, siyasi, kültürel, ulusal ve   uluslar arası camiada tanınan akademisyen ve entelektüellerin vereceği   konferanslara Enstitümüz ev sahipliği yapacaktır.
Arap Baharı’nda Uyanış: Suriye
Konfüçyüs Düşüncesi Perspektifinde Medeniyetler İttifakı 
Karadeniz Bölgesi’nde Stratejik Çevre Değişiklikleri: A.B.D., A.B. ve Rusya Arasındaki Rekabetler 
Merkezi Avrasya’da Göçebeliğin Doğuşu ve Göçebe Grupların Oluşumu