Enstitü Seminerleri

Avrasya   Enstitüsü Akademisyenlerimiz tarafından , Avrasya üzerine olan çalışmalarının sunumu yapılacak olan programımızda, akademisyenlerimiz arasında bilgi   paylaşımını hedeflemekteyiz.
Türk-Yunan İlişkilerindeki Biz ve Öteki Algısı 
Akdeniz Coğrafyası Salgın Hastalıklar Tarihi: Veba Örneği
Başkurt-Türk Atasözü ve Deyimlerinin Karşılaştırılması
Afrika’nın Asil Göçerleri Tuaregler
Rusya’nın Ortadoğu Politikası
Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Dış Politikası
Balkan Savaşı Sürecinde Ordu-Siyaset İlişkileri 
Demokratikleşme Paketlerinin Eğitim ve Öğretime Etkisi
18. Yüzyıl’da Halep’te İngiliz Tüccarlar