Avrasya Konuşmaları-1: Başlangıçtan 1861 Yılına Kadar Sibirya’daki Rus İskan Politikası

 21-03-2012 
İstanbul genelindeki üniversitelerde Avrasya coğrafyası üzerine çalışan lisanüstü öğrencileri ve öğretim görevlilerini bir araya getirip birikimlerini paylaşmaya yönelik olarak düzenlenen Avrasya Konuşmaları’nın ilki, 21.03.2012 tarihinde enstitümüzde gerçekleştirildi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Ainur Yerzhebayeva’nın “Başlangıçtan 1861 Yılına Kadar Sibirya’daki Rus İskan Politikası” başlıklı tezi üzerine bir sunum gerçekleştirdiği ve dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdığı etkinlikte; Sibirya topraklarının Ruslar için öneminin ve Rusların Sibirya’ya ilk gelişi, Sibirya topraklarının Rusya’ya ilhakının gerçekleştirilmesi yolları ile karakteri, bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek ve sınır güvenliğin sağlamak amacıyla kurulan şehirler, kaleler, hudutlar gibi sistemlerin oluşturulması, yerli halklar ile Ruslar arasındaki münasebetler, Sibirya’daki çarlık rejiminin iskan politikasının siyasi proje olarak ön plana çıkması ve Sibirya topraklarına  ve Sibirya  halkına uygulanan idari mekanizma gibi konular üzerinde duruldu.