Kazak Türkçesindeki ve Türkiye Türkçesindeki Atasözlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

17-05-2012
İstanbul genelinde Avrasya coğrafyası üzerine çalışan lisanüstü öğrencilerini ve akademisyenleri bir araya getirerek bilgi paylaşımını amaçlayan Avrasya Konuşmaları Serisi’nin dördüncüsü 16.05.2012 tarihinde Enstitümüzde gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Uğur Gürsu’nun “Kazak Türkçesindeki ve Türkiye Türkçesindeki Atasözlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” adlı teziyle  katıldığı etkinlikte önce Kazak ve Türkiye Türkçelerinin kullanım alanları, Kazak milletinin tarihi, yaşadıkları coğrafya, Kazakça atasözlerinin aldığı isimler gibi konulara değinildikten sonra konularına göre her iki lehçedeki atasözleri ele alınarak örnekler verildi.