Avrasya Konuşmaları – 2: Erken Dönem Balbal Formlu Heykeller (Tebriz)

11-04-2012
İstanbul genelinde Avrasya coğrafyası üzerine çalışan lisanüstü öğrencilerini ve akademisyenleri bir araya getirerek bilgi paylaşımını amaçlayan Avrasya Konuşmaları Serisi’nin ikincisi 11.04.2012 tarihinde Enstitümüzde düzenlendi. Etkinlikte arkeolog ve GTT uzmanı Adil Yılmaz “Erken Dönem Balbal Formlu Heykeller (Tebriz)” başlıklı yüksek lisans tezine dair bir sunum gerçekleştirdi. Üç kısım halinde gerçekleşen sunumda şunlara değinildi:

1. Türk mezar sanatı ve İslâm öncesi Türk kültürünün en önemli unsurlarından olan Balbalların tanımı ve tarihçeleri ile çeşitli örnekler.

2. Çalışmaya konu olan Tebriz bölgesinin coğrafyası ve M.Ö. 1. bin yıl boyunca bölgenin tarihi ve etnik durumu.

3. Tebriz Müzesindeki Balbal benzeri eserlerin tanıtımı ve eserlerin tarihlendirilmesi, eserlerin diğer balbal ve balbal benzeri eserlerle karşılaştırılması, konuyla ilgili tarihsel ve efsanevi kaynakların açıklanması.

Adil Yılmaz Kimdir?:

1975 yılında Istanbul’da doğdu. İlk ve ortaokulu Istanbul’da bitirdi. 1989-2005 yılları arasında çeşitli yayın kuruluşlarında çalıştı. 1998 yılında liseyi dışarıdan bitirdi. Yine aynı dönemde çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında yönetici konumunda görev aldı. 2005 yılında girdiği M.S.G.Ü. Arkeoloji Bölümünden “Helenistik Dönem’de Batı Anadolu’da Bulunan Savunma Yapıları ve Kule Mimarisi” isimli bitirme teziyle mezun oldu. 2010 yılında başladığı MSGSÜ Genel Türk Tarihi ABD’nda Yüksek Lisans eğitimini, Ocak 2012’de “Tebriz Azerbaycan Müzesinde Bulunan Balbal Formlu Heykellerin Genel Türk Tarihi Açısından Önemi” başlıklı teziyle bitirmiştir. Halen serbest arkeologluk yapmaktadır.

Video: “Erken Dönem Balbal Formlu Heykeller (Tebriz)” – Adil Yılmaz