Müdürümüzden

Enstitümüz, 2002 yılında Avrasya Arkeoloji Enstitüsü adıyla akademik çalışmalarına başlamıştır.2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla Avrasya Enstitüsü’ne dönüşen kurumumuz 2012 yılında yeni bir anlayışla akademik çalışmalarına devam etmektedir.
Avrasya algımız sadece Asya ile sınırlı değildir, Doğu Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Orta Doğu’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir yelpaze içinde Avrasya’yı tanımlayan Enstitümüz dünyanın sayılı Üniversiteleri’nden olan İstanbul Üniversitesi’nin Akademik ve Entelektüel gücünü bu coğrafyada hissettirmeyi temel misyon edinmiştir.

Bu amaca uygun olarak İnterdisiplin anlayışıyla kurulan “Avrasya Araştırmaları” Yüksek Lisans programı YÖK’ten gerekli izni almıştır. Lisansüstü eğitimine başlayacak olan Enstitümüz yerli ve yabancı akademisyenlere referans merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Enstitümüz;

• Üç dilde yayın hayatına başlayacak olan “İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi”yle

• Avrasya konusunda çalışan Türk ve Yabancı ilim adamlarını Aylık Avrasya Enstitüsü yuvarlak masa toplantılarıyla,

• Avrasya çalışan Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik seminerleriyle

• Uluslararası projeler ve bölge üstünde yapılan analizleriyle,

Uluslar arası sempozyum ve kongreleriyle üzerine düşen görevi hakkıyla yapmayı hedeflemektedir.

Bütün bu çalışmalarımız Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak yayında olan Web sayfamızla akademik camia ile interaktif paylaşımda olacaktır.

Prof.Dr. Mustafa AYDIN
İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü  Müdürü