Dilekçe

T.C. İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Etkinlik Yönergesi

  • Etkinlik formu doldurulup Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
  • Etkinlik rezervasyonu için 15 gün öncesinden tarafımızla irtibata geçilmesi gereklidir.
  • Kayıt alınmış rezervasyonun iptalinin 2 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
  • Rezervasyon edildiği halde hiç bir sebep göstermeden iki kere üst üste etkinliğin iptal edilmesi halinde etkinlik gösterecek birime bloke konulacaktır.
  • Uzun dönem etkinlik rezervasyonlarında 4 hafta ile sınırlıdır.
  • Salon ses sistemi Enstitü görevlileri tarafından kullanılır. Enstitü görevlisi dışında izinsiz kullanım olması durumunda ses sisteminde doğabilecek problemler kullanıcıya aittir.
  • Etkinlik boyunca salonun kullanımı kullanıcıya aittir.
  • Etkinlik sunumu içersinde meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlara karşılık olarak yazılı taahhüt verilmesi zorunludur.
  • Etkinlik esnasındaki ikramlar vs. kullanıcıya aittir.
  • Salon kullanımı bittikten sonra kullanıcılar salonu düzenli temiz bırakmalıdır.
 ETKİNLİK BAŞVURU FORMU
 Etkinlik Sorumlusu: A.Murat Sevinmiş