Tarihçe

İstanbul Üniversitesi bünyesinde “Avrasya Arkeoloji Enstitüsü” kurulması, İstanbul Üniversitesi’nin 10.05.2001 tarih ve 73 nolu toplantısıyla kararlaştırılmış ve bu karar 28.03.1983 tarih ve 2909 sayılı Kanunun değişik ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 31.01.2002 tarihli 2002/3683 sayılı kararı ile uygun görülmüş; bu karar 28.02.2002 tarih 29681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kuruluş esnasında, Avrasya Arkeoloji Enstitüsü’nün Akdeniz ülkeleri, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Kafkas ülkeleri ile Orta Asya ülkelerinde yapılacak arkeoloji çalışmaları araştırması hedeflenmiştir. Ayrıca bu coğrafyaların zengin tarihî geçmişi ve bu geçmişin günümüz toplumları üzerinde olan toplumsal ve kültürel etkileri, Enstitümüzün çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Ancak “Avrasya Arkeolojisi” ismi olarak son derece sınırlı bir içeriğe adeta hapsolmuş durumdadır. Zira söz konusu coğrafyada araştırılması gereken hususlar arkeolojik bulguların çok ötesinde olup; Avrasya Bölgesi, ülkemizi arkeoloji dışında tarih-coğrafya, dil, kültür, sosyal ve siyasî özellikler açısından da son derece yakından ilgilendirmektedir.

Bu amaçla İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı teklif, Bakanlar Kurulu’nun 31.01.2002 tarih ve 2002/3683 tarihli kararı ile uygun görülerek; 07.07.2005 tarihinde “Avrasya Arkeoloji Enstitüsü”nün adının “İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü” olarak değiştirilmesine ve eski çalışma alanına ek olarak; Türkiye, Akdeniz ülkeleri, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Kafkas ülkeleri ile Orta Asya ülkelerinin her türlü kültürel geçmişini olanakları nispetinde araştırmasını uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Söz konusu tarihten bu yana Enstitümüz, “İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü” adı altında faaliyetlerini sürdürmekte ve söz konusu coğrafya üzerindeki çalışmalarını arttırarak devam etmektedir.