Lisansüstü Buluşmaları

AMAÇLARIMIZ

Avrasya coğrafyası   üzerine çalışan lisansüstü öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirip,   birikimlerini paylaşacakları akademik ortam hazırlamak Avrasya’nın farklı   coğrafyalarından gelen ve alanın en iyilerinden olmayı hedefleyen öğrencilerimizin tanışıp kaynaşmalarını sağlayacak entelektüel bir ortam hazırlamak Avrasya coğrafyası üzerine akademik çalışma yapacak olan genç akademisyenleri, bu coğrafyada çalışan akademisyenlerle tanıştırıp, çalışmayı planladıkları tez konularında fikirlerini alabilecekleri, danışabilecekleri   akademik ortamı oluşturmak Her oturumumuza gelecek alanında uzmanlaşmış   hocalarımızın, sunumu yapılacak tez üzerine yapacakları yorumlarıyla, genç   akademisyen adaylarının çalışacakları alanlarda ufuk açıcı birer rehber   olmalarını sağlamak

Bugünün lisansüstü   öğrencilerinin geleceğin akademisyen adayları olduğunun şuurunda olarak,   hayata geçirecekleri akademik çalışmalarında ortaklaşa projeler yürütebilmeleri için geleceğin akademik tanışma meclislerini oluşturmak

Başlangıçtan 1861 Yılına Kadar Sibirya’daki Rus İskân Politikası
Tebriz’de Bulunan Erken Dönem Balbal Formlu Heykeller 
Maykhan-uul Göktürk Yer Altı Mezarı 
Kazak Türkçesi’ndeki ve Türkiye Türkçesindeki Atasözlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 
Kazak Türkçesi’nde Bulunan Deyimlerin İncelenmesi
Boşnak Milli Kimliği ve İslam
Bağımsızlıktan Sonra Batı Türkistan-Çin İlişkileri
XIX. Yüzyıl’da Hırvat Milliyetçiliği
Azerbaycan’da Kamu Yönetimi
Sebit Mukanov ve Botagöz Romanı 
Türkiye ve Yunanistan’daki Önyargılar ve Öteki