KİTAPLAR

Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasi, Ekonomik Arayışlar Avrasya Konferansları Bildiriler-1 Gülbün-ü Hânân – Kırım Hanları Tarihi Kore ve Türkiye’de Yönetim (Politika-Ekonomi-Toplum)
 
   
TÜRKİYE’DE AVRASYA ÇALIŞMALARINDA METODOLOJİ
Başkurt Dili Grameri
 Türkiye Azerbaycan Ermenistan İlişkileri ve Ermeni Sorunu Türkiye’de Okuyan Uluslararası Öğrencilerin Sorunları
 saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadasdas  qqqqqqqqqqqq
Süreklilik ve Değişim Bağlamında Güney Kore ve Türk Modernleşmesi Türk Dış Politikası Belarus ve Türk Akademisyenlerin Gözüyle
 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq belarus kitap