Avrasya Enstitüsü Seminerleri

ESRA ÖZSÜER
TÜRK – YUNAN İLİŞKİLERİNDEKİ “BİZ” VE “ÖTEKİ” ALGISI
05.01.2013
Öteki, Türkiye ve Yunanistan ekseninde ele alınabilecek önemli bir konudur. Bunun sebebi her iki toplumun da tarihi mirasıyla bağlantılı olarak birbirini ‘öteki’ olarak akonumlandırmasıdır. Bir başka ifadeyle Türkiye ve Yunanistan ulusal kimliklerini oluşturmada ötekinin konumundan yararlanır ve bunu da kendiyle kıyaslama yaparak gerçekleştirir. Bu kıyaslama sonucunda “Yunan kimdir?” ya da “Türk kimdir?” sorusunun da cevabı verilmiş olunur. Bu sunumun amacı her iki toplumun birbirlerini nasıl ötekileştirdiğini ve bu işlevi gerçekleştirirken de aynı yolu nasıl takip ettiğini göstermektir. Siyasal ve toplumsal süreçlerin değişimi ile iki ülke arasındaki ön yargıların ne ölçüde değiştiğinin gösterilmesi bu sunumda ele alınmıştır.