Akdeniz Coğrafyası Salgın Hastalıklar Tarihi: Veba Örneği

DUYGU SAYGIN
23.01.2013
Avrasya Enstitüsü Seminerleri kapsamında yapılan sunumda Ar.Gör. Duygu Saygın, Akdeniz Coğrafyası Salgın Hastalıklar Tarihini anlattı .
  İncil’de kıyamet günü ortaya çıkacağına inanılan Mahşerin Dört Atlısı’ndan bahsedilmektedir. Bunlardan ilki; başında bir taçla beyaz bir ata biner ve yeniden dünyaya dönecek olan İsa’yı temsil eder, ikincisi; kan kırmızısı bir ata biner ve büyük bir kılıç taşıyarak savaşları temsil eder, üçüncüsü elinde bir teraziyle siyah bir ata biner ve kıtlıkları temsil eder, dördüncü atlı ise soluk ve kansız bir ata binmektedir ve salgın hastalıkları yani ölümü temsil eder. Bu sonuncu atlının aynı anda hem salgın hastalıklar hem de ölümle özdeşleştirilmesinin sebebi eski çağlarda salgın hastalıkların kurtulması imkansız ve beraberinde ölümü de getiren birer afet olmasıdır. Gerçekten de hep birlikte savaşlar, salgınlar ve kıtlıklarla dünya tarihini yazan bu dört atlıdan en meşgul olanı her zaman için dördüncü atlı olmuştur. Tarihte tüm insanlık gibi Akdeniz coğrafyasını da en çok etkileyen salgın hastalıklar; sıtma, cüzam, veba, çiçek, frengi, kolera, tifüs ve tüberküloz olmuştur. Bu çalışmasında  hastalıklara kısaca göz bahsedip, ardından içlerinden dünya çapında en büyük etki yaratmış olanı olan vebayı ele alarak Akdeniz ülkelerini nasıl etkilediğini anlattı