Başkurt-Türk Atasözü ve Deyimlerinin Karşılaştırılması

Enstitümüz müdür yardımcısı  Doç. Dr. İsmet BİNER 30.01.2013 Çarşamba günü ‘Başkurt-Türk Atasözü ve Deyimlerinin Karşılaştırılması’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Başkurdistan ve Başkurtlar  hakkında bilgi vererek sunumuna başlayan hocamız, bu esnada Başkurtlara ve Başkurt Türkçesine  olan ilgisinin nasıl başladığından ve orada yürüttüğü çalışmalarından bahsetti. Başkurtlarla olan benzerliklerimizin çokluğuna rağmen kendilerine karşı ilgimizin azlığına, onları ne kadar az tanıdığımıza ve ilişkilerimizin zayıflığına dikkat çeken Biner, sunumuna 7 Başkurt boyunun bir araya gelip bugünkü Başkurdistan’ı oluşturmasıyla ilgili bir kısa film devam etti. Son olarak Başkurt Türkçesi Alfabesi  dinleyicilere tanıtan Biner, alfabedeki harflerin okunuşlarını açıkladıktan sonra dinleyicilerin de katılımıyla Başkurt atasözü ve deyimleri ile Türk atasözü ve deyimlerini örneklerle karşılaştırarak sunumuna son verdi.
BAŞKURT DİLİ ALFABESİ VE ATASÖZLERİ

no images were found