Azerbaycan’da Kamu Yönetimi

Azeri akademisyen Cabir Süleymanlı 20 Şubat 2013 14:00 de Enstitümüzün Seyyid Hasan Paşa Medresesi konferans salonunda Lisansüstü Buluşmaları kapsamında ‘Azerbaycan’da
Kamu Yönetimi’ başlıklı makalesinin sunumunu gerçekleştirdi.
Azerbaycan’da Kamu Yönetimi
   YouTube Preview Image
 YouTube Preview Image