Yrd.Doç.Dr. Uğur Özcan

 
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Uğur Özcan
Doğum   Tarihi: 30/03/1977
Öğrenim   Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans  Tarih Bölümü Süleyman     Demirel ÜniversitesiFen-Edebiyat     Fakültesi

1999

Y. Lisans  Tarih     ABD/Yakınçağ BD Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler     Enstitüsü

2004

Doktora  Tarih ABD/Yakınçağ BD                                Süleyman Demirel Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü

2009

 

Yüksek   Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :
Uğur   Özcan, “Başlangıçtan Günümüze Balkanlarda Makedonya Sorunu ve 1903 Mürzsteg   Planı” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman:   Doç. Dr. Zafer KOYLU, Eskişehir 2004.
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta   Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve    Danışman(lar)ı :
Uğur   Özcan, “II. Abdülhamid Dönemi   Osmanlı- Karadağ Siyasi İlişkileri” Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal   Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK, Isparta 2009.
Görevler:

Görev     Unvanı

Görev Yeri

Yıl    

Öğretmen  Özel     Eğitim Kurumu, Tarih Öğretmeni 2005-2009
Yrd.Doç.  Ahi     Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2009-2013

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
 1.   Mecit   Alan, “1884-1904 Nüfus Sayımlarına Göre Malatya’nın Nüfus Yapısı ve   Demografik Hareketler” Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,   Tarih Anabilimdalı, 2010-(Devam ediyor)
 2.   Osman   Demirboğa, “Demokrat Parti Dönemi Ulaşım Politikasında Karayolları” Ahi Evran   Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı,  Kırşehir 2011-Devam ediyor)
 3.   Mustafa   Karataş, “26 Nolu Kırşehir Şeriyye Sicili Tanskripsiyonu ve Tahlili”, Ahi   Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kırşehir   2012- Devam Ediyor.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta   Yeterlik Çalışmaları:
Projelerde Yaptığı Görevler:
1. C.Elitaş, O.Güvemli, O.Aydemir, M.   Erkan, U.Özcan ve M.Oğuz, ” Osmanlı İmparatorluğunda 500 Yıl Boyunca   Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi (Accounting Method Used by   Ottomans for 500 Years: Stairs (Merdiban) Method” Project of TÜBİTAK   (The Scientific & Technological Research Council of Turkey),   SOBAG-105K160,  Araştırmacı, 2006-2008.2.   Balkanlarda Osmanlı Şehirleri Projesi,    “Podgorica’da Osmanlı Devri”    “Osmanlı Hâkimiyetinde Taşlıca Sancağı”, “Bir Osmanlı Kenti Olarak   Ülgün” başlıklı üç bölüm yazarlığı. Yürütücü: Prof. Dr. Mustafa DEMİR, (devam   ediyor)

3. “17. ve   18. Yüzyıl Mühimme Defterlerinde Kırşehir” Konulu Ahi Evran Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi (BAP-4001),   Araştırmacı, 2012-Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Murat TUĞLUCA, Devam ediyor.

4. “Geç   Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim Bilgisi (1827-1914): Anlayış ve   Uygulamalar” TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini   Destekleme Programı SOBAG 112K426, Araştırmacı, 2013- Yürütücü: Prof. Dr.   Mustafa KURT.

İdari Görevler:
 1.   İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 2013-Devam   Ediyor)
 2.   Dekan Yardımlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Ahi Evran Üniversitesi/Kırşehir,   Şubat 2012- Kasım 2012.
 3.   Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu   Mucur/ KIRŞEHİR, 2011-2013 Şubat.
 4.   Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu   Çiçekdağı/ KIRŞEHİR, 2010–2011
 5.   Bölüm Başkan Yardımcılığı, Tarih Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi/Kırşehir,   2010–2012.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
 1.   The   World Historian Association (THEWHA) Üyeliği
 2.   Kırşehir   Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir Tarihi ve Bibliyografyası   Komisyon üyeliği “Yakınçağda Kırşehir” Bölüm Yazarlığı (Devam ediyor)
 3.   I.   International Balkan Congress Yesterday-Today- Tomarrow and Change (24–26   Eylül 2012) Bilim Kurulu Üyeliği, Süleyman Şah Üniversitesi, İstanbul.
 4.   International   Balkan Symposium Frinship and Collaboration in the Balkans (5-7 Ekim 2012)   Bilim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 5.   The   Studies of Ottoman Domain Dergisi Tarih Bilimi Yayın Kurulu Üyeliği.
 6.   I.   Uluslararası Balkan Tarihi Çalışmaları Sempozyumu: Metodolojik Yaklaşımlar,   Yürütme Kurulu üyeliği ve Bilim Kurulu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi,   İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü ve Balıkesir Belediyesi, 26-28 Mayıs   2013, Balıkesir.
Ödüller :
 1. 1.         Invitation Letter, University Of Texas at Austin,   Department of History, Center for Russian East European and European and   Euroasian Studies Chair, Department of Slavic and Eurosian Studies,   Invitation Letter to join this center as a Visiting Scholar, from August 15,  2012 through August 15, 2013.

 

 1. 2.         Award of Recognition Bosphorous Education Cor.   Los Angeles, CA, USA 2003

 

 1. 3.         Armstrong Atlantic State University, Modern   History, MA Acceptance, Savannah/ Georgia/USA 2004.
Son   iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave   edilecektir):

LİSANS DERSLERİ (Ahi Evran Üniversitesi Fen   Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü)

Akademik     Yıl

Dönem    

Dersin     Adı

Haftalık     Saati

Öğrenci     Sayısı

Teorik Uygulama

2010-2011

Güz TAR427 Araştırma Projesi I.

2

2

10

TAR327 Osmanlı     Teşkilat Tarihi I.

2

0

70

TAR381 Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası-I

3

0

80

TAR269 Osmanlı Metinleri I.

2

0

100

TAR159 Osmanlı Türkçesi I

2

0

90

Bahar TAR428 Araştırma Projesi II.

2

2

75

TAR328 Osmanlı     Teşkilat Tarihi II.

2

0

100

TAR380 Yakınçağ Avrupa Tarihi

2

0

70

TAR392 Osmanlı Yenileşme Tarihi-II

2

0

80

TAR382 Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası-I

3

0

80

2011-2012

Güz TAR427 Araştırma Projesi I.

2

2

10

TAR327 Osmanlı     Teşkilat Tarihi I.

2

0

70

TAR379 Yeniçağ Avrupa Tarihi

2

0

70

TAR391 Osmanlı     Yenileşme Tarihi-I

2

0

90

TAR381 Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası-I

3

0

80

TAR269 Osmanlı Metinleri I.

2

0

90

TAR159 Osmanlı Türkçesi I

2

0

90

Bahar TAR428 Araştırma Projesi II.

2

0

10

TAR328 Osmanlı     Teşkilat Tarihi II.

2

0

70

TAR380 Yakınçağ Avrupa Tarihi

2

0

75

TAR392 Osmanlı     Yenileşme Tarihi-II

2

0

100

TAR382 Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası-I

2

0

70

 

LİSANS DERSLERİ (Polis Akademisi Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu)

Akademik     Yıl

Dönem    

Dersin     Adı

Haftalık     Saati

Öğrenci     Sayısı

Teorik Uygulama
2010-2011 GüzBahar Seminer 1
Tez Danışmanlığı 1

2011-2012

Güz  Yakınçağ Osmanlı Tarihi 3 4
Seminer 2
Bahar Türk Demokrasi Tarihi Tarihi 3 3
Tez Danışmanlığı 2

2012-2013

Güz  Yakınçağ Osmanlı Tarihi 3 4
Seminer 2
Bahar Türk Demokrasi Tarihi Tarihi 3 3
Tez Danışmanlığı 3

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ(Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler   Enstitüsü Tarih ABD)

Akademik     Yıl

Dönem    

Dersin     Adı

Haftalık     Saati

Öğrenci     Sayısı

Teorik Uygulama
2010-2011 GüzBahar Seminer 1
Tez Danışmanlığı 1

2011-2012

Güz  Yakınçağ Osmanlı Tarihi 3 4
Seminer 2
Bahar Türk Demokrasi Tarihi Tarihi 3 3
Tez Danışmanlığı 2

2012-2013

Güz  Yakınçağ Osmanlı Tarihi 3 4
Seminer 2
Bahar Türk Demokrasi Tarihi Tarihi 3 3
Tez Danışmanlığı 3

 

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde   yayımlanan makaleler :
A1. U.Özcan, “Ottoman Financial Aids   to Montenegro and The Loan Agreements between Ottoman State and   Montenegro”, Istorijski Zapisi (Историјски Записи) Ecrits Historiques,   2010, s. 167-180A2.U.Özcan, M.G.Dalyan, “19.yyda Rumlarada ve   Arnavutlarda Evlilik Müessesesinde B aşlık UygulamalarıAgreements between   Ottoman State and Montenegro”, History Studies International Journal of   History , 2011, s.319 – 336.

A3.U.Özcan, “Yabancıların Gözüyle 19.yyda Karadağ   Kadını”, SDU Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (SDU Journal   of Social Science), Isparta 2009, s.25-37.

A4. U. ÖZCAN, “Sultan Abdülhamid Dönemi Osmanlı Devleti’nde   Yabancı İşçiler: Karadağlılar”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi (Motif Academy   Folklore Journal), Balkanlar Özel Sayısı, 2012/2, s. 83-107.

B.   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında   (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Bilge L. Elitaş, Uğur ÖZCAN, Cemal Elitaş, “Accounting   Education in the 14th Century: Model of Saadetname”, 13th World Congress of   Accounting Historians, 16-20 July, 2012, Newcastle University Business   School, Newcastle/UK, http://www.ncl.ac.uk/nubs/about/events/   worldcongress/parallel_f.htmB2.U.Özcan, “Mudanya Konya Trenyolu Projesi ve Ferik   Necip Paşa’nın Layihası”, CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı   Tarihi Araştırmaları 4. Ara Dönem Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Nisan 2011   Uşak/Türkiye, s.993-1015.

B3.U.Özcan,   “19.yy’da Çerkezlerde Kadın Algısı ve Çerkez Kadınının Toplumdaki   Yeri” 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme International   Multidisciplinary Women’s Congress Bildiri Kitabı C.4, International   Multidisciplinary Women’s Congress, , İzmir/Türkiye 2010, s.599-612.

B4.U.Özcan, B. L. Elitaş, O.Kalkan, “A Sample   Application Of Stairs Accounting Method And Cash Awqaf In Ottoman   State”, 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and   Accounting History (2nd BMAC) 15- 18 September 2010 Conference Proceedings,   v. III, Eylül 2010 İstanbul/Türkiye, s. 1895-1915.

B5.U.Özcan, “XIX. Yüzyıldan Bugüne Karadağ Kadını ve   Değişim Süreci”, 2.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’   Edebiyat Dil Ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu Bildiri Kitabı C.2,   ‘Women’ as a Category of Science: The Second International Women’s Symposium   on Literature, Language, Culture and Art Studies (27-29 April 2009) Nisan   2009, Aydın/Türkiye, s.366-371.

B6.C.Elitaş, M.Erkan, O.Kalkan, U.Özcan, “Accounting   Education for the Practice of Stairs Method in the Ottoman State”, 12th   World Congress of Accounting Historians (July 20-24, 2008) Congress   Proceedings V.I, Temmuz 2008 İstanbul/Türkiye, s. 703-712.

B7.C.Elitaş, M.Erkan, O.Aydemir, U.Özcan, “Accounting   System In Ilhanians And A Sample Practice”, The Balkan Countries’ 1st   International Conference On Accounting And Auditing PAPERS Edirne/Türkiye,   Mart 2007, s.755-772.

B8.C.Elitaş, M.Erkan, O.Aydemir, U.Özcan, “Accounting   Practices In Abbasids And A Sample Practice”, The Balkan Countries’ 1st   International Conference OnAccounting And Auditing PAPERS, Edirne, Türkiye,   Mart 2007, s.562-580.

 

C1. Yazılan ulusal / uluslararası   kitaplar
C1.1.C.Elitaş, O.Güvemli, O.Aydemir, M.Erkan, U.Özcan, M.Oğuz,   Osmanlı İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi:   Merdiven Yöntemi, T.C. Maliye Bakanlığı Yayınları, Ankara 2008, ss. 763.C1.2. C.Elitaş, O.Güvemli, O.Aydemir, M.Erkan, U.Özcan, M.Oğuz,   Accounting Method Used by Ottomans for 500 Years: Stairs (Merdiban) Method   (Yukarıda adı geçen kitabın ingilizce basımıdır), T.C. Maliye Bakanlığı   Yayınları, Ankara 2008, ss.700.

C1.3. Uğur ÖZCAN-Abidin TEMİZER, Osmanlıdan Cumhuriyete   Karadağ’daki Türk Elçileri ve Konsolosları, Öncü kitap, Ankara 2012.

C1.4. Uğur ÖZCAN, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Karadağ Siyasi   İlişkileri, Türk Tarih Kurumu (TTK) Ankara/TURKEY, (Doktora Tezi) (Baskıda)

C2. Yazılan ulusal / uluslararası   kitaplardaki bölümler
C2.1.U.Özcan, “Bir Sırp Diplomatın Anılarında Abdülhamid”,   Devr-i Hamid, c.5, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Ed: M.Hülagü, Ş.Batmaz,   G.Alan, Kayseri 2011, s. 229-251.C2.2.U.Özcan, “19. Yüzyılda Merzifon’a İskân Edilen Kafkas   Muhacirleri”, Geçmişten Günümüze Merzifon, Merzifon Belediyesi Kültür Yay,   Ed: H.Babacan, Ankara, 2010, s. 41-61.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan   makaleler
E. Ulusal bilimsel   toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan   bildiriler
F. Diğer yayınlar
Diğer   Ulusal ve Uluslar arası Bilimsel dergilerde Yayınlanmış Makaleler
F1.U.Özcan, “Avrupa’daki İslamafobiye Karşı Fatih’in   Fermanı!” Stratejik Düşünce (SD) Aylık Uluslararası İlişkiler ve   Strateji Dergisi, Eylül 2011, Yıl 2, S.22, Stratejik Düşünce Enstitüsü   (Institute of Strategic Thinking), s.98-103.F2.U.Özcan, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Karadağ   Ziyareti: 110 Yıl Sonra Gerçekleşen İade-i Ziyaret ve Yansımaları”, USAK   Gündem, www.usakgundem.com, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, 12   Aralık 2009, Cumartesi. E.t. 04.03.2012.

F3. U.Özcan, “Kimin Terörü Haklı?” Tarih ve Düşünce Dergisi,   Sayı:61, Eylül 2005, İstanbul 2005, s. 28-34 .

F4. U.Özcan, “Tursko-Crnogorski odnosi u vrijeme   Sultana Abdulhamida II i Knjaza Nikole (II. Abdülhamid ve Nikola’nın Dostluğu   ve Yansımaları)” Revija Forum, Specijalno izdanje, Decembar 2009,   Zbornik, İzlaganja sa Okruglog stola o Crnogorsko – Turskom Kulturološkom i   Ukupno Civilizacijskom Prožimanju (Podgorica, 16. maja 2009. godine), The   Association of Montenegrin-Turkish Friendship Round Table on Common Heritage   and Founding Assembly of the Association, 16-17 May 2009, Podgorica/MONTENEGRO,   2009, Çev. Melita Rastoder, Podgorica. s. 15-27

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan   ve  Özet Metin Olarak Yayımlanan   Bildiri
F.5. Uğur ÖZCAN, “19.yy Son Çeyreğinde Manastır   Vilayetinde Okullaşma ve Okullaşmanın Milliyetçilik Üzerindeki Etkisi”   Osmanlı’nın Balkanalrda Çekilişinin 100. yıldönümü: Medeniyet mi? İşgal mi?   Bize ne Bıraktılar?, Dukljanska Aakademija Nauka/Umjetnosti Academia   Dioclitana Scientiarum Et Artium Doclean Academy of Sciences and Arts, 12-15   Ekim 2012, Podgoriça/Karadağ. (Özet)F.6. Uğur Özcan, “Osmanlı-Karadağ ve Osmanlı-Sırbistan   İlişkilerinde İâde-i Mücrimîn (Suçluların İadesi) Meselesi ve Çözümü”   International Balkan Symposium Friendship and Collaboration inthe Balkans,   5-7 October, 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Epoka Universitesi ve   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta 2012. (Özet)

F.7. Uğur Özcan, “19.yüzyılda Osmanlı Devletinde   Yabancı İşçiler: Karadağlılar”, I.   International Balkan Congress Yesterday-Today- Tomarrow and Change (24–26   September, İstanbul 2012. (Özet yayınlandı. Genişletilmiş ve Gözden   geçirilmiş hali Motif Akademi’de yayınlandı bkz. A4)

F.8. Uğur Özcan   (Угур Езџан), “Ottoman Prisoners of War after the First Balkan War and the   Question of Repatrition, (Турски Војни Заробљеници После Првог Балканског   Рата И Питање Репатријације) The First Balkan War: Social And Cultural   Meaning (On The 100th Anniversary Of The Liberation Of The Old Serbia And   Macedonia 1912) Vranje, June 1-3, 2012. (Tam metin Baskıda)

F9. Uğur Özcan,   “A Turning Point in the Movement of Nationalism in the Balkans: The   Treaty of Bucharest in 1812″   200   years Anniversary of the winding-up of Russian – Turkey Treaty ‘Treaty of   Bucharest’, signed on May 16 / 28, 1812,   Liga Culturala pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, May 26, 2012,   Bucharest/Romania. (Tam metin Baskıda)

F.10. U.Özcan, “Karadağ’da   İslam (Islam u Crnoj Gori)” Karadağ’da Osmanlı Hâkimiyeti ve Sonrası Semineri   (Crna Gora u doba Osmanlija i nakon toga), Islamaksa Zajednica u Crnoj Gori   Mesihat Islamske Zajednice, 20 October 2011, Podgorica/MONTENEGRO.

F11. Uğur Özcan, “19.Yüzyılda Balkanlarda Kan Davaları ve   Çözüm Arayışı:Müsâlaha-i Dem Komisyonları” CIEPO-19   Symposium  ( International Committee Of   Pre-Ottoman And Ottoman Studies) Yüzüncü Yıl University, July 26-30, 2010,   Van/TURKEY (Özet).

Konferans   ve Panaller
F12.“Atatürk ve Milli Mücadele’de   Kırşehir” Panel,   (panelist) 23 Aralık 2011 Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Ahi   Evran Üniversitesi & Kırşehir Valiliği,    KIRŞEHİR.  (Doç. Dr. Yaşar   Özüçetin ve Yrd. Doç. Dr. Veli Ünsal ile birlikte)F13. “Büyük Önder Atatürk’ün   Mucur’a Gelişlerinin 92.Yıl Dönümü”, Konferans, 22 Aralık 2011, Ahi Evran   Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, AEÜ & Mucur   Kaymakamlığı, Mucur/KIRŞEHİR.

F14.“Atatatürk’ün Ölümünün   72.yılı Münasebetiyle” Konuşmacı, Güncel Programı/Ahi Tv, 10 Kasım 2011,   Kırşehir. (Doç. Dr. Yaşar Özüçetin ve Okt. Osman Kabadayı ile birlikte)

F15. “Atatürk ve Cumhuriyet” Konuçmacı, Güncel Programı/Ahi Tv, Ahi Evran Üniversitesi ve Kırşehir   Valiliği, 27 Ekim 2011, Kırşehir (Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ve Doç.   Dr. Yaşar Özüçetin ile birlikte)

F16. “II. Abdülhamid’in Balkan   Politikası” Balıkesir Üniversitesi   NEFAS (Necatibey Eğitim Fakültesi Akademik Seminerleri), Balıkesir   Üniversitesi NEF, Prof. Dr. Halil İnalcık Konferans Salonu, 2 Haziran 2011,   BALIKESİR.

F17. “Ermeni   Meselesi ve Diaspora” Konferans,   Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu   Konferans Salonu, Aralık 2010 KIRŞEHİR.

F18. “Atatürk   ve Milli Mücadele’de Kırşehir” Panel,   (panelist) 24 Aralık 2010 Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Ahi   Evran Üniversitesi & Kırşehir Valiliği,    KIRŞEHİR.  (Doç. Dr. Yaşar   Özüçetin ve Yrd. Doç. Dr. Veli Ünsal ile birlikte)

F19. “Atatürk’ün   Kişiliği”, Konferans, 10   Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Adalet   Bakanlığı Kırşehir Yarı Açık Cezaevi, 10 Kasım 2010, KIRŞEHİR

F20. “Dış İşleri   Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Karadağ Ziyaretine Dair” Konuk, Güncel Programı/AHİ TV, 27   Temmuz 2009 Kırşehir/TÜRKİYE.

F21. “II.   Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Karadağ İlişkilerine Dair” Canlı Yayın   konuğu, Dobro Jutro Crne Gore! Programı,   RTCG-1 (Radio Televizija Crne Gore),   1 Kasım 2007, Podgorica/ KARADAĞ.

F22. Uğur   ÖZCAN, Cuhmuriyet’e Adanan Ömür” Radyo Belgeseli, 101.1 Radyo Şimşek, (10-11-2000 tarihinde Kuşak   Programında yayınlanmıştır)  Bursa.

 

F23. Uğur ÖZCAN, “Cumhuriyet’e Giden Yol” Radyo Belgeseli, 101.1 Radyo Şimşek(29.10.2000   tarihinde 7 Bölüm olarak yayınlanmıştır.) Bursa.

Bilimsel Atıflar
F.24.   Ali Dikici, “Osmanlı Makedonya’sında Kurulan İlk Uluslararası Polis Barış   Koruma Misyonu: Mürzsteg Reform Programı”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6,   Sayı: 24, Kış 2010, s.75-108. (6 atıf) 

F25.   Zafer Gölen, “1852–53 Karadağ Askerî Harekâtı Ve Sonuçları” History Studies, Volume 1/1 2009, s. 212-296, (1 Atıf)

 

F26.   Abidin Temizer, “Karadağ Ordusu (1876-1913)” History Studies, Volume 2/2   2010, s. 322-338, (4 Atıf)

 

F27.   Adnan Pepiç, “Новине Малумâт О Посјети Књаза Николе Истанбулу 1899.   Године,(The Malumat Newspaper About Prince Nikola ‘s Visit to Istanbul in   1899), Историјски записи (Istorijski Zapisi), Issue no.2 /2010 , s. 239-248.   (2 Atıf)

F28. Ali Gökçen Özdem,“Karadağ’ın Osmanlı Egemenliğine Karşı   Mücadelesi (1830-1878)”Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal   Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2012, s. 177.    (2 atıf)

F29. Abidin Temizer, “Karadağ’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı   (1853–1913)” Yayınlanmamış Doktora Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal   Bilimler Enstitüsü, Samsun 2013, (30 atıf)