AB’nin Alternatifi Şangay İşbirliği Örgütü mü?

YouTube Preview Image
Basının ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programımızdan notlar:
Basından Panelimizle İlgili HaberlerRusya’nın SesiSamanyolu Haber

Yeni Mesaj

 

 •   Dedeoglu, Türkiye AB’ye aday olarak Almanya gibi güclü ülkelerin lokomotifi olmaya aday olmali
 •   Dedeoglu, Güclü devletlerin masasinda olmak lazim
 •   Özbay: Türkiye dış politikada alternatifleri tartışmalıdır. Başbakan da bunu amaçlamıştır.
 •   Özbay: Türk Rus ilişkilerinin gelişmesinin arkasında Türkiye’nin orta Asya’da Rus liderliğini kabul etmesi önemli rol oynamıştır.
 •   Günay: “Bu süreçte Türkiye’nin şu an için aktif bir rol oynaması mümkün değildir.”
 •   Günay: “Yeni nüfus sahalarının oluşumu Türk Cumhuriyetleri’nin dünya denklemini iyi okumalarına neden olacaktır.”
 •   Günay: “Polonya modeli, yeni bir alan arayışına zemin oluşturacaktır.”
 •   Günay: “40lı yıllarda ABD gücünü yitirecek. Anglosakson dünyası yeni bir lider bulacak.”
 •   Günay: “Bu yüzyıl yeni birlik arayışlarına gebe olacak bir zaman dilimidir.”
 •   Günay: ” ‘Doğu kendini yönetmekten acizdir, bundan dolayı yönetilmesi lazımdır.’ sözü Batı’nın hegomonik söylemidir.”
 •   Günay: “80ler her yüzyılı belirleyen zaman dilimleridir.”
 •   Günay: “Her yüzyıl kendi örgütlerini ve söylemlerini ortaya çıkararak bir sonraki yüzyılın nasıl şekilleneceğini bize gösterir.”
 •   İmanov: “Yeni Rus doktrinde Türkiye yer almamaktadır.”
 •   İmanov: “Şangay İşbirliği Örgütü ticareti hammaddeye endekslidir.”
 •   İmanov: “Şangay İşbirliği Örgütü’nün söylemi ile eylemi arasında uçurumlar var.”
 •   İmanov: “Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü aracılığıyla Çin’in bölgeye her yönüyle hakim olmasına engel olmak istemektedir.”
 •   İmanov: “Rusya’nın dış ticaret hacminde Orta Asya ülkeleri çok küçük bir yere sahiptir.”
 •   İmanov: “Şangay İşbirliği Örgütü coğrafyası Çin’in ekonomik ve nüfus baskısı altındadır.”
 •   İmanov: “Rusya’nın üye olduğu örgütlere üyelik noktasında Orta Asya ülkeleri bir birliktelik içerisinde   değildir.”
 •   İmanov: “Avrasya coğrafyası ‘örgütler mezarlığı’na dönmüştür.”
 •   İmanov: “Putin tarafından kurulan örgütlerin amacı birbirine yakın ülkelerin entegrasyonunu sağlamaktı.”
 •   İmanov: “2000’den günümüze baktığımızda   Rus dış politikasında Batı dışı alanlara açılma görüyoruz.”
 •   İmanov: “1991 sonrası Rusya, Batı’dan , Çin’den ve dahilden saldırılara maruz kaldı.”
 •   Dördüncü konuşmacımız Yrd. Doç. Dr. Vugar İmanov konuya Rusya açısından yaklaşacağını söyleyerek söze başladı.
 •   Özbay, “Şangay İşbirliği Örgütü, Türkiye’yi icine almaya kesinlikle hazır değildir.”
 •   Özbay: “Türkiye kendine Şangay İşbirliği   Örgütü’nün dışında bir alternatif bulmalıdır.”
 •   Özbay:”Şangay İşbirliği Örgütü, Rusya ve   Çin’in rekabet ettiği bir platformdur. Bu iki ülke hakim güç olmak için bilek   güreşine tutuşmuştur”
 •   Özbay: “Şangay İşbirliği Örgütü, AB’nin değil, NATO’nun eşdeğeridir. Bu yapı AB’nin karşısında bir blok oluşturmayı amaçlamıştır.”
 •   Özbay: “Şangay İşbirliği Örgütü, bir   örgüt değildir. Uluslar arası bir yapılanmadır. Bu yüzden AB’nin alternatifi   bir yapılanma olamaz.”
 •   Doç. Dr. Fatih Özbay sözlerine Şangay İşbirliği Örgütü’nün Türkiye’yi almaya hazır olmadığı ifadesi ile başladı.
 •   Ertem sözlerini Türkiye’nin tıpkı Rusya ve İran gibi bir eksen devleti olduğu sözleri ile noktaladı.
 •   Ertem: “Kuzey Irak iktisadi olarak Türkiye ile bütünleşecektir.”
 •   Ertem: “AB iktisadi ve siyasi olarak bitmiştir. Yeni bir AB gerekmektedir.”
 •   Ertem: “Sermayenin mobilizasyonu yanında   emeğin mobilizasyonu da söz konusudur.”
 •   Ertem: “G20 kurumsallaşmalı ve Türkiye öncü rol oynamalidir.”
 •   Cemil Ertem: “AB Doğu’ya doğru ve Türkiye’yi de içine alarak genisleyecektir.”
 •   Ertem, Ortadoğu’da enerji alanlarının yeni   güçler tarafından yeniden düzenlenmesinde Türkiye’nin baş aktör olduğunun   üzerinde durdu.
 •   Enerji ve yeni enerji alanlarının bağımsız devletler tarafından yeniden düzenlenmesinin bölgenin dinamiklerini belirleyeceğini söyledi.
 •   Ertem, Rusya’nın aslında bir federasyon devleti olmadığını da vurguladı.
 •   Ertem, Avrasya Birliği’nde Almanya’nın kilit ülke konumunda olduğunu vurguladı.
 •   Ertem Rusya’nın 2010’da Belarus ve Kazakistan ile oluşturduğu gümrük birliğinin Rusya’nın ekonomik gücünü nasıl arttırdığını açıkladı.
 •   Ertem, ulus devlete dayalı sermaye birikim   sisteminin biteceğini belirtti.
 •   Ertem, Avrasya Birliği’nin Rusya’nın öngördüğü şekilde devam etmeyeceği ifadesi ile devam etti.
 •   İkinci konuşmacımız Dr. Cemil Ertem konuşmasına kapitalizmin devamının mümkün olmadığını belirterek başladı.
 •   Dedeoğlu sözlerini AB’ye bir alternatif aramanın gereksiz olduğu ama NATO’dan ayrılmak için bir alternatife ihtiyaç olduğu ile sonlandırdı.
 •   AB’nin üç sütunu: ekonomi, insan hakları   vurgusu, adli ve iç işlerde ortaklık.
 •   Dedeoğlu, hiçbir örgütün insan haklarını AB kadar önemsemediğini vurguladı.
 •   Dedeoğlu, günümüzde Orta Asya’da gerçekleşen   bazı girişimlerin Avrupa Birliği’ninin başlangıç sürecini andırdığını belirtti.
 •   İlk konumacımız olan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, bölgesel bütünleşmeyi ilk başlatanın Latin Amerika ülkeleri olduğuna değindi.