Ord. Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Sempozyumu

 YouTube Preview ImageYouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

20 Mart 2013 tarihinde Enstitümüzde Avrasya’ya Yön Verenler II: Ord. Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Sempozyumu güzel ve istifadeli bir atmosferde gerçekleşti. Hocalarımız program başlamadan önce Fatih Belediyesi, Ord. Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Parkı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi.  Açılış konuşmasını yapan Enstitümüz Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İsmet Biner, Zeki Velidi’nin halkı ve insanlık için yaşayan bir bilim adamı olduğu ifade ederek, bu sempozyumun amacının Togan üzerine yapılacak olan bilimsel çalışmaları destekleyici mahiyette olacağını söyledi.

Rusya Bilimler Akademisi, Ufa dil, tarih ve edebiyat Enstitü Müdürü, Prof. Dr. Firdevs Hisamitdinova da Zeki Velidi’nin eserlerinde Başkurt halk hukukunun yansımalarını anlattı. Zeki Velidi’nin Türkiyat ilminin gelişmesinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, Türk Dünyasının ansiklopedisi olduğuna değindi. Hisamitdinova bildirisinin sonunda “Türk milletinin Başkurt halkına yardımcı olması ve Zeki Velidi’nin de Türkiye’yi seçmesi Togan’ın nazarında Türkiye’nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu gösteriyor” dedi.

Zeki Velidi Togan’ın kızı olan ODTÜ E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsenbike Togan ise Zeki Velidi’nin Türkiye’ye gelmeden önce ne şekilde tarih anlayışına sahip olduğuna değindi. O’na “Yaş Müverrih, Kart Zeki” genç, bilgili tarihçi denildiğini ifade ederken, halk kültürü ve etnografyayla uğraşmak hocanın can damarını teşkil ettiğini ifade etti.

Ege Üniversitesi E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Baykara, Zeki Velidi Togan’ın 20. yüzyılda Avrasya tarihçiliğine etkileri adlı tebliğini sundu. Tebliğinde Zeki Velidi’nin Türkiye’de olması ünlü tarihçi Barthold’un gelmesine sebep olduğunu belirtti.

Son konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Tuğ tebliğini sundu. Tebliğde Togan’la beraber yaşadığı ve kamuoyunca da bilinmeyen hatıralara yer verdi. “İslam Enstitüsü asistanıyken Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’la çalışmam hayatımın dönüm noktası oldu ve Zeki Velidi İslamiyeti asıl kaynaklardan alınan bilgiler ile öğrenmek ve yaşamanın gerektiğini savunurdu,” dedi. Togan’ın sadece ilmi yönü değil sportif yönünde ağır bastığını ifade etti.

Etkinliğimiz toplu hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.